Đánh giá, xếp hạng 24 sản phẩm OCOP tỉnh Hưng Yên

20:21, 08/01/2020

Ngày 8.1, Hội đồng đánh giá, xếp hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP tỉnh năm 2019. Đồng chí Bùi Thế Cử, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP tỉnh chủ trì hội nghị.

 

Các đại biểu tại hội nghị
Các đại biểu tại hội nghị


Năm 2019, Sở Nông nghiệp và PTNT đã phối hợp với các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn 44 chủ thể sản xuất lập hồ sơ đăng ký 61 sản phẩm tham gia đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP năm 2019. 


Đến ngày 31.12.2019, có 5 huyện, thị xã, thành phố gửi hồ sơ đề nghị đánh giá, xếp hạng 24 sản phẩm OCOP năm 2019 cho 14 chủ thể. Trong đó, huyện Khoái Châu có 4 chủ thể, huyện Phù Cừ có 2 chủ thể, huyện Ân Thi có 1 chủ thể, thị xã Mỹ Hào có 1 chủ thể, thành phố Hưng Yên có 6 chủ thể đề nghị tham gia đánh giá, xếp hạng sản phẩm. Qua kết quả chấm điểm, đánh giá, xếp hạng cấp huyện, có 9 sản phẩm đạt 4 sao, 15 sản phẩm đạt 3 sao (theo Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm).


Trên cơ sở kết quả chấm thẩm định của Tổ giúp việc, các thành viên Hội đồng đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP tỉnh đã đánh giá, tham gia góp ý hồ sơ sản phẩm của từng chủ thể với các nội dung gồm: Phiếu đăng ký sản phẩm; phiếu đăng ký kinh doanh; giới thiệu chủ thể sản phẩm; mẫu từng sản phẩm…

 

Các đại biểu đánh giá sản phẩm tham gia chương trình OCOP
Các đại biểu đánh giá sản phẩm tham gia chương trình OCOP


Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Thế Cử nhấn mạnh, Chương trình OCOP góp phần vào sự phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát triển nội lực và gia tăng giá trị. Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với các ngành, địa phương đẩy mạnh việc thực hiện Chương trình OCOP; tổng hợp đánh giá, xếp hạng sản phẩm của thành viên Hội đồng đánh giá, báo cáo Ban Chỉ đạo Chương trình OCOP tỉnh. Đối với các sản phẩm sau khi được đánh giá xếp hạng cấp tỉnh, các sở, ngành, các đơn vị liên quan cùng các chủ thể cần tiếp tục nâng cao chất lượng các sản phẩm, công bố tiêu chuẩn, chất lượng, mã số, mã vạch, dán tem truy xuất nguồn gốc bảo đảm theo quy định; tăng cường tuyên truyền, quảng bá và nâng tầm các sản phẩm lợi thế của tỉnh, hoàn thành Chương trình OCOP theo mục tiêu đề ra...


Phạm ĐăngNội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)