Hưng Yên: 8 sản phẩm OCOP được đánh giá, xếp hạng 4 sao

20:54, 15/01/2020

Ngày 13.1, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 57/QĐ-UBND phê duyệt kết quả đánh giá, xếp hạng, công nhận sản phẩm thuộc Chương trình OCOP tỉnh (Chương trình mỗi xã một sản phẩm). Theo đó, trong các sản phẩm tham gia đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP năm 2019, có 8 sản phẩm đạt hạng 4 sao, 16 sản phẩm đạt hạng 3 sao. Trong số các sản phẩm đạt hạng 4 sao có 3 sản phẩm của các chủ thể ở huyện Khoái Châu, 3 sản phẩm của các chủ thể ở thị xã Mỹ Hào, 2 sản phẩm của các chủ thể ở thành phố Hưng Yên. Sản phẩm đạt các hạng sao được UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận; được sử dụng nhãn hiệu chứng nhận OCOP và thứ hạng sao trên bao bì hiện hành.


Phạm Đăng
 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)