Hưng Yên có 47 chủ thể tham gia mô hình chuỗi sản xuất, tiêu thụ nông sản bảo đảm ATTP

20:21, 09/01/2020

Ngày 9.1, Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản tổ chức hội nghị tổng kết năm 2019, triển khai kế hoạch năm 2020 và đánh giá kết quả thực hiện Đề án xây dựng và khuyến khích phát triển mô hình chuỗi sản xuất, tiêu thụ nông sản bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) trên địa bàn tỉnh năm 2019.


Năm 2019, Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản đã tham mưu với Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND tỉnh ban hành nhiều kế hoạch, đồng thời trực tiếp ban hành hơn 300 văn bản chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác quản lý chất lượng ATTP nông, lâm, thủy sản; tổ chức 18 lớp tập huấn, phổ biến các quy định của pháp luật về ATTP; phối hợp với các cơ quan truyền thông, các tổ chức, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá những mô hình sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn; tổ chức nhiều đợt kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh...


Thực hiện Đề án xây dựng và khuyến khích phát triển mô hình chuỗi sản xuất, tiêu thụ nông sản bảo đảm ATTP trên địa bàn tỉnh năm 2019, đã có 47 tổ chức, cá nhân tham gia mô hình và đạt kết quả tốt.


Năm 2020, Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản tiếp tục tham mưu với tỉnh về chỉ đạo, điều hành, xây dựng cơ chế, chính sách về lĩnh vực quản lý chất lượng ATTP; tăng cường tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về chất lượng ATTP; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm về ATTP; kết nối sản phẩm nông sản thực phẩm với người tiêu dùng...


Đức Toản
 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)