Hưng Yên: Hơn 53,1 tỷ đồng bảo tồn và phát triển vùng trồng nhãn, vải đặc sản

18:05, 03/01/2020

Ngày 31.12.2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2918/QĐ – UBND phê duyệt Đề án Bảo tồn và phát triển vùng trồng nhãn, vải đặc sản tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2020 – 2025, định hướng đến năm 2030 (viết tắt là đề án).


Mục tiêu chung của đề án là bảo tồn nguồn gen nhãn, vải nhằm cung cấp nguồn gen phong phú để bảo đảm mục tiêu phát triển bền vững sản xuất cây nhãn, vải của tỉnh; góp phần bảo vệ môi trường, gìn giữ các nét văn hóa, truyền thống, tri thức bản địa và cung cấp vật liệu cho các chương trình chọn tạo giống và nghiên cứu khoa học khác. Xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp để đầu tư phát triển, bảo tồn và thương mại hóa sản phẩm từ nhãn, vải. Chú trọng bảo hộ, bảo tồn nguồn gen nhãn, vải phục vụ mục tiêu du lịch và chọn tạo giống. Tích hợp hệ thống công nghệ thông tin truy xuất nguồn gốc; xác thực để xây dựng cơ sở tra cứu và quản lý xác thực đầu vào và đầu tư phục vụ tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi nhằm điều tiết và phát triển thị trường nông sản phục vụ nội tiêu và xuất khẩu.


Đề án chia thành 2 giai đoạn. Giai đoạn 2020 – 2025 gồm các nội dung: Kiểm kê, thu thập bổ sung, xây dựng cơ sở dữ liệu và lập bản đồ phân bố nguồn gen nhãn, vải. Bảo tồn nguyên vị và chuyển vị nguồn gen cây nhãn, vải. Khai thác, phát triển nguồn gen nhãn, vải đặc sản Hưng Yên. Thông tin, tuyên truyền, đào tạo, tập huấn, hội nghị, hội thảo. Giai đoạn 2026 – 2030: Tiếp tục duy trì các hoạt động bảo tồn nguyên trạng đối với 50 nguồn gen nhãn, vải đặc sản và vườn bảo tồn nhãn, vải tại Trung tâm Giống nông nghiệp. Tổ chức hội nghị tập huấn, tuyên truyền, hướng dẫn về công tác bảo tồn và giải pháp kỹ thuật thâm canh cây nhãn, vải.


Kinh phí thực hiện đề án là hơn 53,1 tỷ đồng, trong đó nguồn ngân sách Nhà nước hơn 18,4 tỷ đồng, còn lại là vốn đối ứng của nhân dân.


Đức ToảnNội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)