Hưng Yên: Ngân hàng và các tổ chức tín dụng cho vay trên 61 nghìn tỷ đồng

20:07, 08/01/2020

Ngày 8.1, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.


Năm 2019, NHNN Chi nhánh tỉnh và các tổ chức tín dụng (TCTD) trên địa bàn tỉnh đã tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm túc các cơ chế, chính sách có liên quan đến hoạt động ngân hàng theo chủ trương của Chính phủ, chỉ đạo của NHNN và của tỉnh. Các TCTD trên địa bàn tỉnh đã đề ra các mức lãi suất huy động vốn phù hợp trong từng thời kỳ, triển khai đa dạng các sản phẩm tiết kiệm tích lũy phù hợp với từng đối tượng khách hàng để tập trung thu hút nguồn vốn nhàn rỗi của dân cư, tăng nguồn vốn tự huy động, đáp ứng kịp thời vốn cho phát triển kinh tế địa phương. 


Đến hết năm 2019, tổng nguồn vốn tín dụng đạt trên 82,8 nghìn tỷ đồng, tăng 9,9 nghìn tỷ đồng, tỷ lệ tăng 13,66% so với đầu năm. Dư nợ cho vay đối với nền kinh tế đến hết năm 2019 đạt trên 61 nghìn tỷ đồng, tăng trên 5,1 nghìn tỷ đồng, tỷ lệ tăng 9,2% so với đầu năm. Dư nợ xấu chiếm tỷ lệ 1,7% trong tổng dư nợ. Cơ cấu đầu tư tín dụng được quan tâm, dư nợ cho vay các lĩnh vực ưu tiên trọng tâm đều tăng khá so với đầu năm. 


Các TCTD chấp hành nghiêm túc các chủ trương, chỉ đạo của Chính phủ và của NHNN, nhất là trong việc thực hiện các quy định về trần lãi suất huy động VND và trần lãi suất cho vay ngắn hạn VND đối với một số ngành, lĩnh vực ưu tiên, tập trung đầu tư vốn vào các chương trình, mục tiêu, các đối tượng chính sách xã hội..., góp phần thực hiện có hiệu quả chỉ tiêu, kế hoạch của cấp trên, của ngành và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 


Năm 2020, ngành ngân hàng xác định mục tiêu chính là: Nguồn vốn huy động tại địa phương tăng 13%; dư nợ tín dụng tăng 10% so với năm 2019, có điều chỉnh phù hợp với diễn biến, tình hình thực tế; tỷ lệ nợ xấu dưới 2%/ tổng dư nợ. Ngành xây dựng giải pháp để thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm là: Bám sát sự chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh. Thực hiện tốt công tác cung ứng tiền mặt cho nền kinh tế. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của NHNN Việt Nam về an toàn kho quỹ, kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện các quy trình nghiệp vụ để nâng cao chất lượng, hiệu quả an toàn kho quỹ. Chỉ đạo, theo dõi, giám sát chặt chẽ việc xử lý nợ xấu của các TCTD và việc thực hiện phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu của các quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn. Các TCTD thực hiện huy động vốn với các mức lãi suất linh hoạt, phù hợp để tập trung nguồn vốn đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế địa phương; đổi mới và nâng cao phong cách phục vụ, khai thác tốt mọi nguồn lực để tiếp cận, thu hút nhiều khách hàng. Thực hiện các giải pháp mở rộng tín dụng an toàn, hiệu quả, ưu tiên vốn đầu tư vào các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, nhất là các lĩnh vực ưu tiên, đồng thời nâng cao chất lượng tín dụng.


Minh NghĩaNội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)