Hưng Yên phê duyệt Đề án Duy trì và phát triển hệ thống thông tin điện tử hy.check.net.vn

18:07, 03/01/2020

Ngày 31.12.2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2917/QĐ – UBND phê duyệt Đề án Duy trì và phát triển hệ thống thông tin điện tử hy.check.net.vn truy xuất nguồn gốc các sản phẩm nông lâm sản và thủy sản bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 – 2025 (Viết tắt là đề án).


Mục tiêu chung của đề án nhằm thông tin minh bạch về sản phẩm, doanh nghiệp và cơ sở sản xuất, dễ dàng truy xuất nguồn gốc, giới thiệu quảng bá sản phẩm, kết nối cung cầu các sản phẩm nông lâm thủy sản an toàn. Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và sức khỏe người tiêu dùng; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh sản phẩm thực phẩm; khuyến khích tiếp tục hình thành các mô hình, các vùng sản xuất hàng hóa tập trung phát triển ổn định, có thương hiệu. Nâng cao năng lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong kiểm soát chất lượng, truy xuất nguồn gốc nông, lâm, thủy sản thực phẩm trên địa bàn. Là giải pháp hữu ích trong công tác thông kê, xây dựng chính sách, điều tiết sản xuất và thị trường, chống sản xuất, buôn bán hàng giả, thất thu cho ngân sách Nhà nước.


Nội dung của đề án gồm: Đào tạo, tập huấn; duy trì, nâng cấp mở rộng đối tượng tham gia hệ thống; hỗ trợ kinh phí tư vấn, đánh giá chứng nhận VietGAP, VietGAHP, GAP, GMP, ISO, chứng nhận điều kiện bảo đảm an toàn. Kiểm soát điều kiện, chất lượng sản phẩm. Thực hiện hỗ trợ các hoạt động xúc tiến tiêu thụ sản phẩm và kết nối cung, cầu tiêu thụ sản phẩm. Tham quan, học tập, hội thảo, hội nghị. Tổng kinh phí thực hiện đề án hơn 30,65 tỷ đồng, trong đó ngân sách Nhà nước hơn 17,2 tỷ đồng, còn lại là nguồn đối ứng của nhân dân và nguồn khác.


Đức ToảnNội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)