Khai thác hiệu quả các nguồn thu vào ngân sách nhà nước

13:50, 22/01/2020

Mùa xuân năm 2020 đến mang theo những tín hiệu vui về thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, trong đó nổi bật là dấu ấn phấn khởi về số thu ngân sách nhà nước năm 2019. Bằng trách nhiệm và sự nỗ lực, ngành Thuế tỉnh đã phấn đấu thu ngân sách nội địa vượt dự toán được giao.
 

Sản xuất tại Công ty cổ phần nhôm Ngọc Diệp (Văn Lâm)
Sản xuất tại Công ty cổ phần nhôm Ngọc Diệp (Văn Lâm)


Năm 2019, HĐND tỉnh giao tổng thu ngân sách nội địa là 9.565 tỷ đồng. Năm nay tỉnh ta tiếp tục được giao tự cân đối thu, chi ngân sách và có điều tiết một phần về ngân sách trung ương, do đó, các cấp uỷ đảng, chính quyền, các ngành chức năng trong tỉnh xác định rõ công tác tổ chức điều hành ngân sách nhà nước là một trong những nhiệm vụ trọng tâm; chỉ đạo, xử lý những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện dự toán ở địa phương, phối hợp chặt chẽ với cơ quan thu ngân sách để triển khai thực hiện tốt công tác thu ngân sách trên địa bàn. 


Trên cơ sở dự toán được giao, Cục Thuế tỉnh thực hiện rà soát, đánh giá các khoản thu để giao dự toán phấn đấu, ký kết giao ước thi đua với từng đơn vị, nhằm thực hiện tốt các chỉ tiêu trong từng khoản thu, sắc thuế. Hàng quý, lãnh đạo Cục Thuế tỉnh giao dự toán chi tiết từng khoản thu, sắc thuế đến các đơn vị và phân công cán bộ đầu mối thường xuyên theo dõi, đôn đốc và tổng hợp kết quả thu hằng ngày, báo cáo lãnh đạo Cục Thuế để chỉ đạo, điều hành thu kịp thời. 


Cục Thuế cũng quyết liệt chỉ đạo các đơn vị chủ động, tích cực trong việc thực hiện các biện pháp quản lý thuế, tham mưu với cấp uỷ, chính quyền địa phương nhiều giải pháp chống thất thu, khai thác nguồn thu và tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế hoạt động sản xuất, kinh doanh và thực hiện nghĩa vụ với ngân sách. 


Ngành Thuế đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính như: Rà soát, theo dõi, kiểm soát thủ tục hành chính; tổ chức tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính cho người nộp thuế theo cơ chế "một cửa", "một cửa liên thông"“một cửa điện tử”; thực hiện công khai, minh bạch thông tin về chính sách, thủ tục hành chính, quy trình để người nộp thuế dễ dàng tiếp cận với các chính sách thuế. Công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế được đổi mới, bảo đảm tuyên truyền đúng chế độ, chính sách và kịp thời hỗ trợ người nộp thuế trong việc giải đáp các vướng mắc phát sinh. Ngoài ra, các đơn vị chức năng duy trì thực hiện tốt chương trình hỗ trợ về thuế cho doanh nghiệp khởi nghiệp. 


Đối với công tác kê khai, kế toán thuế, thường xuyên rà soát mã số thuế để quản lý người nộp thuế theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế; đôn đốc các doanh nghiệp nộp hồ sơ khai thuế đúng hạn; hướng dẫn doanh nghiệp kê khai thuế qua mạng, nộp thuế điện tử. 


Bên cạnh đó, các cơ quan thuế đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra thuế, thu hồi nợ đọng thuế. Để chống thất thu thuế từ hoạt động kinh doanh xăng dầu, ngành Thuế cùng các ngành chức năng tiếp tục thực hiện việc dán tem niêm phong đồng hồ (công tơ) tổng đối với các cột đo xăng, dầu trên địa bàn tỉnh. Công tác hoàn thuế giá trị gia tăng được Cục Thuế tỉnh thực hiện đầy đủ, thời gian làm thủ tục rút ngắn so với quy định đã hỗ trợ tích cực cho các doanh nghiệp về vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh. Ngoài ra, ngành Thuế đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra trong nội bộ cũng như đối với người nộp thuế để kịp thời uốn nắn và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về thuế.


Với những giải pháp đồng bộ và quyết liệt, nhiệm vụ thu thuế  nội địa  đã đạt được những kết quả quan trọng và toàn diện. Tổng thu ngân sách nội địa năm 2019 ước đạt trên 12,2 nghìn tỷ đồng, đạt 128,4%  dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 24,2%. Trong đó, một số khoản thu, sắc thuế đạt kết quả cao là: Thu tiền sử dụng đất, thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh, thu từ khu vực doanh nghiệp FDI, thu thuế thu nhập cá nhân…


Để đạt được những kết quả trên là do nhiều yếu tố: Nổi bật nhất là thể hiện sự điều hành ngân sách hiệu quả của tỉnh, sự nỗ lực của ngành Thuế. Năm nay, tình hình kinh tế trong nước, kinh tế vĩ mô được duy trì ổn định, các ngân hàng mở rộng cho vay, các doanh nghiệp có điều kiện tiếp cận nhiều nguồn vốn vay để tháo gỡ khó khăn, mở rộng sản xuất, kinh doanh, thuận lợi cho ngành Thuế thực hiện các giải pháp tăng cường quản lý thu NSNN, quyết liệt chống thất thu và xử lý nợ đọng. Cùng với đó, ngành chức năng tăng cường kiểm tra, rà soát chi phí đầu ra của doanh nghiệp, kịp thời phát hiện các trường hợp tăng giá bán, tăng chi phí sản xuất - kinh doanh không hợp lý, không đúng quy định, từ đó thực hiện truy thu, nộp vào ngân sách. Quyết liệt hơn, ngay từ đầu năm, tỉnh đã đề ra nhiều giải pháp thu ngân sách với quyết tâm phấn đấu hoàn thành dự toán ở mức cao nhất. Công tác giải quyết, thu hồi nợ đọng thuế được đẩy mạnh bằng nhiều hình thức kiên quyết.


Năm 2020, HĐND tỉnh giao nhiệm vụ thu ngân sách nội địa là 10.565 tỷ đồng. Trong những ngày đầu xuân năm mới này, cán bộ, công chức ngành Thuế lại cần mẫn với nhiệm vụ khai thác các khoản thu vào NSNN. Các đội thuế hàng ngày bám sát cơ sở, rà soát các tổ chức, cá nhân mới tham gia hoạt động sản xuất, kinh doanh để đưa vào diện quản lý và thu thuế; các đội kiểm tra, thanh tra tích cực thực hiện nghiệp vụ chuyên môn để phòng ngừa gian lận, trốn thuế. Toàn ngành tích cực nắm bắt, quản lý chặt chẽ các nguồn thu, giám sát việc kê khai nộp thuế hàng tháng, hàng quý của các doanh nghiệp để thu đúng, thu đủ, thu kịp thời vào ngân sách nhà nước. Tin rằng, với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức ngành Thuế tiếp tục năng động, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực vào sự phát triển KT - XH của tỉnh.


PV
 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)