Kỳ vọng bước đột phá phát triển công nghiệp 

20:25, 01/01/2020

Năm 2019, ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh đạt mức tăng trưởng khá, tạo động lực để hoàn thành mục tiêu trong năm 2020.

Sản xuất tại Công ty TNHH sản xuất phụ tùng ô tô, xe máy Việt Nam (Văn Lâm)
Sản xuất tại Công ty TNHH sản xuất phụ tùng ô tô, xe máy Việt Nam (Văn Lâm)


Theo số liệu đánh giá của UBND tỉnh, sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh trong năm 2019 được cải thiện rõ rệt, giá trị sản xuất công nghiệp đạt hơn 190 nghìn tỷ đồng, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 11,45%. Ngành công nghiệp khai thác tiếp tục tăng trưởng khá cao, đạt trên 6,23% và là động lực tăng trưởng chính của ngành; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 11,41%; công nghiệp sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước tăng 9,97%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải tăng 16,98%. Một số sản phẩm công nghiệp tăng trưởng khá như: Thép cán các loại tăng 10,27%; tủ lạnh tăng 11,1%, bao bì và túi bằng plastic tăng 13,97%, quần, áo may sẵn tăng 19,6%... 


Kết quả khả quan trên cho thấy, những giải pháp của tỉnh trong việc thúc đẩy, hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh đã phát huy hiệu quả. Các doanh nghiệp hoạt động ổn định và đạt hiệu quả tốt, đóng góp tích cực vào tăng trưởng chung của nền kinh tế. Với những giải pháp đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, chủ động ký kết hợp đồng, năm 2019, các doanh nghiệp trong ngành dệt may trên địa bàn tỉnh đã sản xuất, cung cấp cho thị trường trong nước và xuất khẩu được trên 250 triệu sản phẩm, tăng trên 19,6% so với năm 2018. Ngành sản xuất thép trên địa bàn tỉnh đạt tốc độ tăng trưởng cao, đáp ứng nhu cầu thép xây dựng, chế tạo trong nước và gia tăng giá trị xuất khẩu. Năm 2019, sản lượng thép sản xuất và tiêu thụ của các doanh nghiệp đạt hơn 1,8 triệu tấn, tăng trên 10,2% so với cùng kỳ năm trước. 


Thực hiện chủ trương thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, tỉnh đã chỉ đạo các ngành, địa phương thực hiện đồng bộ các giải pháp, qua đó đã góp phần tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh. Năm 2019, toàn tỉnh thu hút được 116 dự án đầu tư mới, trong đó có 75 dự án trong nước, 41 dự án đầu tư nước ngoài với số vốn đăng ký tương đương 639 triệu USD. Đến nay, toàn tỉnh thu hút được 1.928 dự án đầu tư, trong đó có 1.463 dự án trong nước, 465 dự án nước ngoài, tổng số vốn đăng ký tương đương 10,5 tỷ USD. Cùng thời gian này, trên địa bàn tỉnh có thêm 45 dự án đi vào hoạt động, nâng tổng số dự án đang hoạt động lên 1.064 dự án. 

Dây chuyền sản xuất tại Công ty Kawakin Core-tech Việt Nam (Khu Công nghiệp Thăng Long II)
Dây chuyền sản xuất tại Công ty Kawakin Core-tech Việt Nam (Khu Công nghiệp Thăng Long II)


Có được kết quả trên, cùng với các chủ trương, cơ chế của tỉnh tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh; các ngành chức năng đã tích cực hỗ trợ sản xuất; tăng cường nắm bắt tình hình sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, tổng hợp những khó khăn vướng mắc, đề xuất, tham mưu các giải pháp tháo gỡ; đẩy mạnh công tác thông tin, dự báo thị trường, định hướng kịp thời để khai thác tối đa năng lực sản xuất của doanh nghiệp; đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, sản xuất, kinh doanh gắn với việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rà soát loại bỏ những rào cản và hoàn thiện cơ chế, chính sách để nâng cao hiệu quả đầu tư, đồng thời thực hiện các giải pháp về tài chính, trợ giúp doanh nghiệp.


Những kết quả thực hiện trong năm 2019 được kỳ vọng sẽ tạo đà cho việc thực hiện các mục tiêu phát triển công nghiệp trong năm 2020 như: Chỉ số sản xuất công nghiệp toàn ngành tăng 10%, giá trị sản xuất công nghiệp đạt 209 nghìn tỷ đồng. Để đạt được mục tiêu trên, bên cạnh việc tiếp tục thực hiện những giải pháp đã đề ra, tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động thu hút đầu tư; có cơ chế dành quỹ đất sạch để tiếp nhận các dự án sử dung công nghệ cao, thân thiện với môi trường, có tiến độ triển khai nhanh, đóng góp nhiều cho ngân sách nhà nước, nhất là các dự án của các nhà đầu tư Nhật Bản, Mỹ. Đôn đốc các nhà đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án; đồng thời tăng cường rà soát, thu hồi những dự án chậm triển khai để giao đất cho các nhà đầu tư có năng lực, kinh nghiệm thực hiện đầu tư. Đẩy mạnh chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp, áp dụng mức lãi suất cho vay linh hoạt, hợp lý nhằm chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp. Tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư thuận lợi, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Tập trung hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng hiện đại, công cụ cải tiến, năng suất tiên tiến để nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ, nâng cao năng lực sản xuất, cung cấp các sản phẩm nội địa có chất lượng và khả năng cạnh tranh.


Đào BanNội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)