Hưng Yên lắp đặt 6 trạm quan trắc nước mặt tự động, liên tục

17:40, 10/02/2020

Thực hiện Đề án nâng cao năng lực quan trắc môi trường giai đoạn 2017 – 2020, định hướng đến năm 2025, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành khảo sát, lựa chọn vị trí lắp đặt các trạm quan trắc nước mặt tự động, liên tục. Kết quả, đến đầu tháng 2, toàn tỉnh đã lắp đặt 6/6 trạm quan trắc nước mặt tự động, liên tục trên hệ thống các sông, kênh trên địa bàn tỉnh. Với việc lắp đặt các trạm quan trắc nước mặt tự động, liên tục trên các sông, kênh sẽ giúp cảnh báo kịp thời các vấn đề về ô nhiễm nguồn nước nhằm đưa ra các phương án ứng phó phù hợp, hạn chế tác động tiêu cực tới sản xuất và sinh hoạt.


Mai Nhung


 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)