Hơn 1 tỷ đồng thực hiện các mô hình khuyến nông chăn nuôi, thủy sản

20:05, 25/03/2020

Nhằm hỗ trợ nông dân trong tỉnh phát triển sản xuất bền vững, nâng cao hiệu quả kinh tế, năm 2020, Trung tâm Khuyến nông tỉnh triển khai 5 mô hình khuyến nông chăn nuôi, thủy sản. Trong đó có 4 mô hình khuyến nông chăn nuôi gia súc, gia cầm; 1 mô hình khuyến nông thủy sản nuôi cá chép lai V1. Tổng kinh phí thực hiện các mô hình là hơn 1 tỷ đồng, sử dụng để hỗ trợ nông dân tham gia mô hình về con giống, thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y, chuyển giao kỹ thuật…


Vi Ngoan
 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)