Hưng Yên hỗ trợ hơn 70 tỷ đồng kinh phí tiêu hủy lợn mắc bệnh dịch tả lợn Châu Phi đợt 2

19:13, 30/03/2020

Ngày 20.3, UBND tỉnh có Quyết định số 787/QĐ-UBND về việc bổ sung kinh phí đợt 2 cho UBND các huyện, thị xã, thành phố để hỗ trợ kinh phí tiêu hủy lợn mắc bệnh dịch tả lợn Châu Phi. Theo đó, trích từ nguồn ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu theo Công văn số 15515/BTC-NSNN của Bộ Tài chính số tiền 50 tỷ đồng và Quỹ dự trữ tài chính của tỉnh số tiền 20 tỷ 200 triệu đồng để bổ sung kinh phí đợt 2 cho UBND các huyện, thị xã, thành phố để hỗ trợ kinh phí cho chủ vật nuôi có lợn bị tiêu hủy do bệnh dịch tả lợn Châu Phi. Số kinh phí hỗ trợ này tương ứng khoảng 30% số tiền hỗ trợ chủ vật nuôi có lợn bị tiêu hủy theo số liệu báo cáo của các huyện, thị xã, thành phố tính đến ngày 31.12.2019.


Vi Ngoan
 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)