Hưng Yên xếp thứ 24 trong bảng xếp hạng về chỉ số thương mại điện tử

17:51, 23/03/2020

Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM) vừa công bố chỉ số đánh giá xếp hạng toàn quốc về hoạt động thương mại điện tử. Theo đó, tỉnh Hưng Yên xếp thứ 24 trong bảng xếp hạng về chỉ số thương mại điện tử và chỉ số giao dịch giữa cơ quan nhà nước với doanh nghiệp (G2B); xếp thứ 21 về chỉ số giao dịch giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp (B2B) và xếp thứ 31 về chỉ số nguồn nhân lực và hạ tầng công nghệ thông tin. Qua kết quả xếp hạng cho thấy, hiệu quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của UBND tỉnh trong đẩy mạnh phát triển và ứng dụng thương mại điện tử, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.  


Minh Huấn
 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)