Khắc phục những hạn chế trong quy hoạch và quản lý quy hoạch đô thị

17:09, 24/03/2020

Xác định quy hoạch là khâu then chốt, có tính chất đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội, những năm qua, công tác lập quy hoạch và quản lý quy hoạch luôn được tỉnh quan tâm, xây dựng, tổ chức thực hiện và đã đạt được những kết quả quan trọng. Qua đó, góp phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đồng thời thu hút được nhiều nguồn lực tham gia phát triển, làm cho diện mạo đô thị của tỉnh có nhiều thay đổi tích cực...
 

Thành phố Hưng Yên với mục tiêu phát triển đô thị văn minh, hiện đại
Thành phố Hưng Yên với mục tiêu phát triển đô thị văn minh, hiện đại


Đến nay, tỉnh đã hoàn thành và công bố các quy hoạch chiến lược quan trọng cấp tỉnh. Các quy hoạch địa phương cũng cơ bản hoàn thiện, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất. Trong đó, các quy hoạch lớn, quan trọng đã được phê duyệt như: Quy hoạch chung xây dựng thị xã Mỹ Hào, huyện Văn Lâm, huyện Văn Giang, đô thị Bô Thời – Dân Tiến (Khoái Châu); quy hoạch chung xây dựng các thị trấn huyện lỵ; Quy hoạch chung xây dựng hai bên đường nối hai đường cao tốc Hà Nội- Hải Phòng và Cầu Giẽ - Ninh Bình... Trên cơ sở kế thừa và phát huy những tích cực của các đồ án quy hoạch đã có, thời gian qua, công tác quy hoạch của tỉnh được chú trọng theo định hướng phát triển không gian vùng tỉnh, từ đó làm căn cứ pháp lý để triển khai công tác chuẩn bị đầu tư và quản lý xây dựng theo quy hoạch. Lấy hạt nhân là các đô thị lõi, tạo động lực phát triển cho các khu vực lân cận, nhờ đó, nhiều khu đô thị mới trên địa bàn tỉnh đã và đang được hình thành với hệ thống cơ sở hạ tầng đồng bộ, diện mạo đô thị ngày càng thay đổi theo hướng văn minh, hiện đại. Đến nay, tỷ lệ phủ kín quy hoạch chung đô thị của tỉnh đạt 100%; tốc độ đô thị hóa bình quân đạt 3,68%/năm (tính từ năm 2015 đến nay) tỷ lệ đô thị hóa đạt gần 35%, với 18 đô thị đã được công nhận, xếp loại... Nhìn chung, các quy hoạch đã khẳng định tinh thần nhất quán, quyết tâm trong đường lối lãnh đạo, chỉ đạo, đổi mới và tổ chức triển khai thực hiện của tỉnh. Bên cạnh đó còn giới thiệu, quảng bá với các nhà đầu tư về những tiềm năng, lợi thế vượt trội, những cơ chế, chính sách ưu đãi, thông qua các định hướng ưu tiên cho phát triển của tỉnh. Minh chứng rõ nhất là đến nay, nhiều nhà đầu tư chiến lược đã đến nghiên cứu, đầu tư vào địa bàn tỉnh như Tập đoàn Vingroup, Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển đô thị Việt Hưng…; các dự án hạ tầng giao thông liên kết vùng được triển khai thực hiện đồng bộ, rút ngắn thời gian đi lại giữa các vùng trong tỉnh và các tỉnh lân cận, các khu công nghiệp lớn cũng được tập trung đầu tư như: Khu công nghiệp Thăng Long II, Khu công nghiệp Phố Nối…


Tuy đã có những bước tiến quan trọng nhưng công tác quy hoạch và lập quy hoạch trên địa bàn tỉnh vẫn bộc lộ một số hạn chế, tồn tại. Mặc dù phương pháp quy hoạch thời gian qua đã có nhiều đổi mới căn bản song vẫn chưa theo kịp các yêu cầu quản lý, yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, cách tiếp cận còn nặng theo cách áp đặt từ trên xuống, thiếu linh hoạt và hạn chế khả năng phát huy nguồn lực trong xã hội; sự phối hợp đa ngành trong quá trình lập quy hoạch còn nhiều bất cập. Chất lượng một số quy hoạch chưa cao, thiếu tính khả thi, không bảo đảm nguồn lực để thực hiện. Nội dung đồ án quy hoạch xây dựng còn thiếu đồng bộ, chưa đáp ứng được các quy định và yêu cầu quản lý xây dựng theo quy hoạch. Hệ thống quy hoạch phát triển ngành, sản phẩm lớn còn nhiều và chồng chéo trên một địa bàn; thiếu sự phối hợp chặt chẽ trong quá trình xây dựng quy hoạch giữa các sở, ngành, địa phương; nhiều địa phương còn để xảy ra tình trạng nhiều dự án không tuân thủ quy hoạch. Các quy hoạch phát triển đô thị, khu dân cư, hạ tầng xã hội thiếu đồng bộ, triển khai chậm. Công tác quản lý không gian kiến trúc cảnh quan đô thị chưa được quan tâm đúng mức, mới chỉ tập trung cho các khu quy hoạch mới, các khu trung tâm... trong đó, các khu dân cư hiện trạng, các khu vực cảnh quan tự nhiên chưa được quan tâm đúng mức, chưa có các quy hoạch, thiết kế đô thị, quy chế quản lý để quản lý. Hạ tầng kỹ thuật đô thị còn nhiều bất cập, chưa đồng bộ…


Để từng bước khắc phục những tồn tại hạn chế trên, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, hiện nay, ngoài việc thuê các đơn vị tư vấn nước ngoài lập các quy hoạch lớn trên địa bàn, tỉnh đã có kiến nghị, đề xuất với các bộ, ngành của Trung ương sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật liên quan đến lĩnh vực quy hoạch, phát triển đô thị... bảo đảm phù hợp với chiến lược kinh tế và quy hoạch xây dựng vùng tỉnh. Đồng thời tiếp tục tập trung đổi mới phương pháp quy hoạch; huy động sự tham gia hiệu quả của cộng đồng dân cư, sự phản biện của các tổ chức xã hội - nghề nghiệp để bảo đảm tính khả thi của quy hoạch, phù hợp định hướng phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu của thị trường. Song song với đó là hoàn thiện, đổi mới mô hình tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng, phát triển đô thị theo hướng chuyên nghiệp hoá; nâng cao tính minh bạch và trách nhiệm trong công tác đầu tư, quản lý, sử dụng vốn đầu tư công… UBND các huyện, thị xã, thành phố và các sở, ngành liên quan của tỉnh cũng đã tăng cường công tác tổ chức thực hiện và phát triển đô thị theo quy hoạch...


Phạm Đăng
 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)