Khu công nghiệp Yên Mỹ II thu hút 29 dự án đầu tư

17:44, 23/03/2020

Theo báo cáo của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, hiện nay, Khu công nghiệp Yên Mỹ II đã thu hút được 29 dự án đầu tư; trong đó có 19 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư hơn 1,9 nghìn tỷ đồng, 10 dự án đầu tư nước ngoài với tổng số vốn đầu tư 86 triệu USD.

Đến nay, khu công nghiệp có 14 dự án đang hoạt động sản xuất, kinh doanh với tổng diện tích đất thuê sử dụng của các dự án là 48 ha.

Đào BanNội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)