Sản phẩm nhãn lồng Hưng Yên phấn đấu đạt 5 sao trong năm 2020

18:28, 31/03/2020

Là một trong những sản phẩm chủ lực tham gia Chương trình mỗi xã một sản phẩm, hiện nay toàn tỉnh có trên 6 nghìn hộ trồng nhãn lồng Hưng Yên với tổng diện tích trồng khoảng 3,9 nghìn ha.

 

Theo định hướng, sản phẩm nhãn lồng Hưng Yên được nâng hạng thành sản phẩm 5 sao trong năm 2020. Tỉnh chỉ đạo các ngành, địa phương chú trọng đầu tư đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm; đẩy mạnh xúc tiến thu hút đầu tư với các dự án FDI về sản xuất và chế biến nông sản chất lượng cao; thúc đẩy phát triển các cơ sở chế biến, sơ chế nguyên liệu với quy mô bán công nghiệp và thủ công nghiệp...

 

Phạm ĐăngNội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)