Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh Hưng Yên: Tạm dừng giao dịch tại xã, phường, thị trấn để phòng, chống dịch Covid-19

18:45, 02/04/2020

Thực hiện Chỉ thị số 16/CT–TTg ngày 31.3.2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid–19, trong thời gian từ ngày 1.4 – 15.4.2020, Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) Chi nhánh tỉnh Hưng Yên chỉ bố trí một bộ phận cán bộ, người lao động trực tiếp làm việc tại cơ quan theo chủ trương vẫn bảo đảm các hoạt động diễn ra bình thường, an toàn về người và tài sản của đơn vị. Bên cạnh đó, bố trí đa số cán bộ, người lao động sử dụng công nghệ thông tin để làm việc online tại nhà (có nhật ký công việc hàng ngày, đồng thời ghi chép lại toàn bộ lịch trình hoạt động nhằm hỗ trợ cho công tác phòng, chống dịch Covid–19 khi có tình huống phát sinh), bảo đảm hoàn thành tốt công việc theo đúng thời hạn và sẵn sàng đến trụ sở làm việc khi đơn vị có yêu cầu. Mạng lưới ngân hàng CSXH trong tỉnh chuyển lịch giao dịch tại xã, phường, thị trấn phát sinh từ ngày 1.4.2020 đến hết ngày 15.4.2020 sang giao dịch vào cuối tháng 4.2020 hoặc tháng 5.2020 cho phù hợp tình hình thực tế. 


Minh Nghĩa
 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)