Phòng, trừ sâu bệnh gây hại lúa và rau màu

16:33, 09/04/2020

*Qua kiểm tra của Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh, hiện nay toàn tỉnh có 540ha lúa bị nhiễm bệnh đạo ôn lá, 205ha nhiễm bệnh khô vằn. Ngoài ra, sâu cuốn lá nhỏ trưởng thành bắt đầu vũ hóa và đẻ trứng có sự khác biệt giữa các vùng sinh thái; mật độ trưởng thành phổ biến 0,3-0,5 con/m2, nơi cao 1-3 con/m2, mật độ trứng phổ biến 3-5 quả/m2, nơi cao 10-15 quả/m2 ; rầy nâu – rầy lưng trắng phát sinh và gây hại chủ yếu trên một số diện tích lúa cấy sớm, trên các giống lúa nhiễm rầy; mật độ phổ biến 30 - 50 con/m2, nơi cao 100 – 120 con/m2; chuột tiếp tục gây hại gia tăng với diện tích nhiễm 155,7ha. 


Dự báo trong thời gian tới nếu không phòng, trừ kịp thời, bệnh đạo ôn lá sẽ gây hại gia tăng và làm cháy lụi nhiều diện tích lúa ở các địa phương từ nay đến cuối tháng 4; bệnh khô vằn tiếp tục gây hại gia tăng trên diện tích lúa cấy dày, bón thừa đạm, ruộng xanh tốt; sâu cuốn lá nhỏ lứa 2 vũ hóa kéo dài, rộ nhất từ nay đến 12.4; sâu non nở rộ từ ngày 13 – 20.4 và gây hại trên các trà lúa ở giai đoạn đứng cái - làm đòng, đặc biệt ở những ruộng lúa xanh tốt, ruộng bướm dồn; rầy nâu – rầy lưng trắng tiếp tục phát sinh chủ yếu trên diện lúa gieo cấy sớm, trên các giống lúa nhiễm rầy.

 

Vì vậy, trạm bảo vệ thực vật các huyện, thị xã, thành phố cần tăng cường điều tra, dự tính dự báo sâu bệnh trên các cây trồng, đặc biệt theo dõi chặt chẽ diễn biến của bệnh đạo ôn, sâu cuốn lá nhỏ, rầy nâu – rầy lưng trắng và một số đối tượng sâu bệnh khác; thông báo nhanh tình hình sâu bệnh đến các hộ nông dân để chủ động phòng, trừ kịp thời nơi có mật độ sâu, tỷ lệ bệnh hại cao.


* Theo thông báo của Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh, hiện nay trên rau màu vụ xuân đang xuất hiện một số đối tượng sâu bệnh gây hại gia tăng như bệnh mốc sương ở cà chua, nệnh sương mai gây hại dưa chuột, sâu tơ, sâu xanh, bọ nhảy, bệnh sương mai, thối nhũn gây hại nhóm rau họ thập tự, sâu keo mùa thu gây hại ngô... 


Để hạn chế thiệt hại do sâu bệnh gây hại, Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh khuyến cáo nông dân thẽo dõi và phòng, trừ kịp thời, hiệu quả; tăng cường sử dụng phân hữu cơ ủ mục với vôi bột hoặc các chế phẩm sinh học để bón cho cây nhằm cung cấp dinh dưỡng để cây trồng phát triển tốt, góp phần cải tạo đất và làm giảm nguồn dịch hại cây trồng tồn tại trong đất sẽ giảm được đáng kể số lần phun thuốc BVTV.


Đức Toản
 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)