Tín dụng chính sách xã hội

Đòn bẩy để thoát nghèo

16:35, 09/04/2020

Chương trình tín dụng cho vay hộ nghèo là một hợp phần của Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, nhằm tập trung nguồn lực tài chính của Nhà nước vào một đầu mối cho người nghèo vay vốn ưu đãi phục vụ sản xuất, kinh doanh, cải thiện đời sống. Thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 4.10.2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và đối tượng chính sách khác, các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ của ngành, những năm qua, Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) Chi nhánh tỉnh kết hợp với các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể giải ngân hiệu quả nguồn vốn tín dụng, thiết thực hỗ trợ hộ nghèo vươn lên trong cuộc sống. 

 

Hướng dẫn khách hàng vay vốn tại Điểm giao dịch Ngân hàng CSXH xã Trung Nghĩa (thành phố Hưng Yên). (Ảnh tư liệu)
Hướng dẫn khách hàng vay vốn tại Điểm giao dịch Ngân hàng CSXH xã Trung Nghĩa (thành phố Hưng Yên). (Ảnh tư liệu)


 
Những năm qua, Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh triển khai đầy đủ và kịp thời các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ có liên quan đến công tác phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác các cấp, Ban Giảm nghèo cấp xã để dòng vốn ưu đãi hộ nghèo được khơi thông, đồng hành cùng người nghèo vươn lên, từng bước thoát nghèo bền vững. Với hàng loạt cơ chế ưu đãi về thủ tục vay, lãi suất, thời gian vay…, chương trình tín dụng cho vay hộ nghèo  được ví như “đòn bẩy” để hộ nghèo phát triển kinh tế gia đình.

 

Đây là chương trình có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, giúp các hộ nghèo vươn lên cải thiện đời sống, thoát nghèo bền vững. Bởi thế, khi Chính phủ có chính sách cho vay đối với hộ nghèo đã nhận được sự đồng tình, sự chung tay vào cuộc tích cực của các cấp ủy, chính quyền các cấp, các tổ chức đoàn thể, người dân chung sức giúp nguồn vốn giải ngân đến đúng đối tượng thụ hưởng, sử dụng vốn hiệu quả. Hiện nay, hộ nghèo được vay vốn ưu đãi với lãi suất 6,6%/năm. Đáng chú ý, ngày 22.2.2019, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH có Quyết định số 12/QĐ-HĐQT về việc nâng mức cho vay và thời hạn cho vay tối đa đối với hộ nghèo đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh. Theo đó, từ ngày 1.3.2019, nâng mức cho vay tối đa đối với hộ nghèo từ 50 triệu đồng/hộ lên 100 triệu đồng/hộ vay không phải bảo đảm tiền vay; nâng thời hạn cho vay tối đa lên 120 tháng đối với hộ nghèo để phù hợp với quá trình phát triển của các đối tượng đầu tư dài hạn. Hiện nay hầu hết hộ nghèo trên địa bàn tỉnh được giải ngân vay vốn ở mức tối đa, việc đầu tư cho những dự án phát triển kinh tế gia đình hiệu quả cao hơn.


 Do tính chất đặc thù, phương thức cho vay ưu đãi hộ nghèo là trực tiếp có ủy thác một số nội dung công việc cho 4 tổ chức chính trị - xã hội là Hội nông dân, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên. Qua đó, việc chuyển tải nguồn vốn tín dụng ưu đãi đến đúng đối tượng thụ hưởng một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất. Đồng thời, Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh có các điểm giao dịch ở tất cả các xã, phường, thị trấn nên khâu khảo sát, giải ngân cho vay rất thuận lợi. Công tác triển khai cho vay được tiến hành đúng quy trình nghiệp vụ, phù hợp với tình hình thực tế nên đã mang lại kết quả rõ nét. Toàn tỉnh hiện có trên 3 nghìn tổ tiết kiệm và vay vốn, các khách hàng hộ nghèo được hỗ trợ thủ tục vay vốn, hỗ trợ chuyển giao khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Qua rà soát, các khách hàng đều sử dụng vốn vay đúng mục đích và phát huy hiệu quả. Thực tế cho thấy, khi được sử dụng nguồn vốn vay ưu đãi, hộ nghèo đã xóa bỏ được tâm lý ỷ lại, trông chờ sự hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân, đồng thời mạnh dạn đầu tư vào sản xuất, kinh doanh, từng bước thành công, góp phần thoát nghèo. Theo báo cáo của Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh, đến hết tháng 3.2020, dư nợ cho vay hộ nghèo trong toàn tỉnh đạt trên 262,5 tỷ đồng, với 5.783 khách hàng còn dư nợ. Đồng thời, nhằm khắc phục tình trạng tái nghèo, từ năm 2015, hộ mới thoát nghèo được tiếp tục vay vốn ưu đãi theo Quyết định số 28/2015/QĐ-TTg  ngày 21.7.2015 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo. Chương trình tín dụng cho vay hộ mới thoát nghèo nhằm tiếp vốn cho hộ nghèo có thêm nguồn lực thoát nghèo bền vững. Đến hết tháng 3.2020, dư nợ cho vay hộ mới thoát nghèo trên địa bàn tỉnh đạt trên 1.119 tỷ đồng, với trên 24,4 nghìn khách hàng còn dư nợ.


Theo đoàn cán bộ của Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh, chúng tôi tới thăm gia đình anh Nguyễn Chi Lăng ở thôn 2, xã Quảng Châu (thành phố Hưng Yên). Anh Lăng vui mừng chia sẻ: "Từ khi còn là một hộ nghèo, gia đình tôi đã được vay vốn từ Ngân hàng CSXH để làm ăn, ổn định cuộc sống. Tôi được vay vốn Ngân hàng CSXH từ chương trình cho vay hộ nghèo, vay chương trình học sinh, sinh viên cho con học đại học. Với nguồn vốn tín dụng ưu đãi từ Ngân hàng CSXH được sử dụng hiệu quả, gia đình chăm chỉ làm ăn, nên năm 2014, gia đình tôi đã thoát nghèo. Khi thoát khỏi diện hộ nghèo, chúng tôi đang lo bị “đứt vốn”, khó khăn sản xuất, thì cuối năm 2015, gia đình lại được tạo điều kiện tiếp cận nguồn vốn chương trình cho vay hộ mới thoát nghèo với thủ tục đơn giản. Nhờ Ngân hàng CSXH liên tục tiếp vốn vay, chúng tôi mới có điều kiện thoát nghèo, phát triển sản xuất, nuôi con học tập, trang trải chi tiêu, trả được nợ, sửa sang lại nhà cửa cho khang trang hơn. Nguồn vốn vay từ chương trình hộ mới thoát nghèo, tôi sử dụng để cải tạo vườn và thâm canh nhãn đặc sản. Tôi hy vọng nguồn vốn này sẽ giúp gia đình vươn lên thoát nghèo bền vững, từng bước phát triển kinh tế gia đình”.


Vốn tín dụng chính sách ưu đãi cho người nghèo là nguồn lực của Nhà nước, đòi hỏi phải thực hiện nghiêm túc, quản lý dân chủ, công khai từ cơ sở, tạo cơ hội cho người nghèo tiếp cận với dịch vụ tài chính, tín dụng, sử dụng vốn để cải thiện kinh tế gia đình, từng bước thoát nghèo. Để chính sách tín dụng ưu đãi cho người nghèo tiếp tục đi vào cuộc sống, thời gian tới cần tiếp tục đẩy mạnh sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền trong việc chỉ đạo các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh nhằm nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách và chất lượng dịch vụ uỷ thác. Ngành chức năng quan tâm nâng cao chất lượng hoạt động của các hội, đoàn thể trong hoạt động tín dụng, nhất là đối với mô hình Tổ tiết kiệm và vay vốn. Tăng cường hoạt động giám sát của tổ chức đoàn thể và nhân dân đối với việc thực hiện các chương trình tín dụng ưu đãi. Chính quyền cơ sở cần phối hợp tốt với các cơ quan có liên quan để tổ chức lồng ghép các chương trình, dự án sản xuất, kinh doanh, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, lựa chọn vật nuôi, lựa chọn ngành nghề với việc sử dụng vốn nhằm hỗ trợ người vay sử dụng vốn vay đúng mục đích, hạn chế rủi ro, nâng cao hiệu quả của nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội.


Minh Nghĩa
 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)