Giá xăng E5 RON 92 tăng 882 đồng mỗi lít

09:21, 29/05/2020

Từ 15 giờ ngày 28/5, giá xăng E5 RON 92 tăng 882 đồng/lít (tương đương 7,65%) lên 12.402 đồng/lít.
 

 

Từ 15 giờ ngày 28/5, giá xăng E5 RON 92 tăng 882 đồng/lít (tương đương 7,65%) lên 12.402 đồng/lít.


Giá xăng RON95-III tăng 890 đồng/lít (tương đương 7,3%) lên 13.125 đồng/lít./.


vietnamplus.vn/infographics-gia-xang-e5-ron-92-tang-882-dong-moi-lit/642688.vnp

 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)