Hưng Yên: Tỷ lệ số tiền nộp thuế điện tử đạt 99%

16:18, 12/05/2020

Hiện nay, ngành Thuế tỉnh đang đẩy mạnh các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hoá ngành Thuế. Các cơ quan thuế tích cực đôn đốc, hướng dẫn doanh nghiệp kê khai thuế qua mạng, nộp thuế điện tử. Từ đầu năm đến nay, tỷ lệ doanh nghiệp đăng ký kê khai thuế qua mạng, nộp thuế điện tử đạt trên 99% số lượng doanh nghiệp hoạt động; tỷ lệ chứng từ nộp thuế điện tử đạt 99% so với tổng số chứng từ nộp thuế; tỷ lệ số tiền nộp thuế điện tử đạt 99% so với tổng số tiền nộp thuế.


Đồng thời, ngành Thuế thực hiện tốt công tác hoàn thuế giá trị gia tăng điện tử, giám sát hoàn thuế tự động và quản lý chặt chẽ chi hoàn thuế, qua đó góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh, khuyến khích xuất khẩu.


Minh NghĩaNội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)