Khảo sát thực tế tình hình xây dựng nông thôn mới tại huyện Phù Cừ

20:08, 15/05/2020

Ngày 15.5, Đoàn công tác của Văn phòng Điều phối nông thôn mới (NTM) Trung ương đã về khảo sát thực tế tình hình xây dựng NTM tại huyện Phù Cừ. 

 

Đoàn công tác của Văn phòng Điều phối NTM Trung ương khảo sát thực tế tình hình xây dựng NTM tại huyện Phù Cừ
Đoàn công tác của Văn phòng Điều phối NTM Trung ương khảo sát thực tế tình hình xây dựng NTM tại huyện Phù Cừ


 
Đến nay, huyện Phù Cừtự đánh giá đã hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện NTM. Tổng nguồn vốn huy động thực hiện chương trình xây dựng NTM của huyện đạt trên 4,3 nghìn tỷ đồng. Cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư ngày càng hoàn thiện, diện mạo nông thôn khởi sắc. Huyện đã tập trung phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp, đa dạng hóa các loại hình kinh tế nông thôn, giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân. 


Năm 2019, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn huyện đạt 52 triệu đồng/người/năm (gấp 2,5 lần so với năm 2011);tỷ lệ hộ nghèo (theo tiếp cận đa chiều) giảm còn 2,28%, trong đó tỷ lệ hộ nghèo không thuộc đối tượng chính sách, bảo trợ xã hội là 1,57%. An ninh trật tự, an toàn xã hội được giữ vững, vệ sinh môi trường được bảo đảm.


Đoàn đã đi khảo sát thực tế một số nội dung, tiêu chí NTM trên địa bàn huyện như: Giao thông, thủy lợi, trường học, cảnh quan môi trường nông thôn, các mô hình kinh tế, mô hình sản xuất của hợp tác xã…Qua khảo sát thực tế, đoàn đã ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Phù Cừ trong xây dựng NTM. 


Trên cơ sở kết quả khảo sát thực tế, Văn phòng Điều phối NTM Trung ương sẽ đề nghị cấp trên thẩm định, xét công nhận huyện Phù Cừ đạt chuẩn NTM trong thời gian tới.


Vi Ngoan
 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)