Tăng giá xăng, giảm giá dầu

10:31, 14/05/2020

Chiều 13-5, Liên Bộ Công thương – Tài chính quyết định tăng giá các loại xăng từ 578 đồng/lít đến 604 đồng/lít và giảm giá các loại dầu từ 84 đồng/lít đến 125 đồng/kg.
 


Cụ thể, Liên Bộ Công thương - Tài chính quyết định thực hiện trích lập Quỹ BOG đối với xăng E5RON92 ở mức 100 đồng/lít; xăng RON95 ở mức 800 đồng/lít; dầu diesel ở mức 1.400 đồng/lít; dầu hỏa ở mức 1.600 đồng/lít; dầu mazut trích lập ở mức 500 đồng/kg. Đồng thời, không chi sử dụng Quỹ BOG đối với các loại xăng dầu.


Sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu như trên, điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường:


- Xăng E5RON92: tăng 578 đồng/lít;


- Xăng RON95-III: tăng 604 đồng/lít;


- Dầu diesel 0.05S: giảm 84 đồng/lít;


- Dầu hỏa: giảm 83 đồng/lít;


- Dầu mazut 180CST 3.5S: giảm 125 đồng/kg.


Như vậy, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường không cao hơn mức giá:


- Xăng E5RON92: không cao hơn 11.520 đồng/lít;


- Xăng RON95-III: không cao hơn 12.235 đồng/lít;


- Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 9.857 đồng/lít;


- Dầu hỏa: không cao hơn 7.882 đồng/lít;


- Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 8.545 đồng/kg.


Thời gian thực hiện các quyết định trên áp dụng từ 15 giờ, ngày 13 tháng 5 năm 2020.


Trong lần điều chỉnh gần nhất chiều 28-4, Liên Bộ Công thương – Tài Chính quyết định giảm giá các loại xăng từ 308 đồng/lít đến 401 đồng/lít và giảm giá các loại dầu từ 657 đồng/kg đến 882 đồng/lít.


Theo nhandan.com.vn
 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)