Thành phố Hưng Yên thu hoạch trên 7 tấn nhãn chín sớm

16:27, 21/05/2020

Theo tổng hợp của Phòng Kinh tế thành phố Hưng Yên, đến thời điểm này, toàn thành phố có khoảng 70% diện tích trồng nhãn của thành phố ra hoa, đậu quả. Một số diện tích nhãn được người dân xử lý cho ra quả chín sớm đã và đang cho thu hoạch tập trung tại các địa phương như các xã: Hồng Nam, Phương Chiểu, Tân Hưng. Đến nay, các nhà vườn thu hoạch được trên 7 tấn nhãn chín sớm với giá bán trung bình từ 35 nghìn đồng/kg trở lên. 


Hiện nay, nhãn trà chính vụ đang giai đoạn quả non, người dân tập trung chăm sóc nhằm bảo đảm năng suất, chất lượng, đồng thời tích cực, chủ động tìm đầu ra cho quả nhãn. 


Mai Nhung
 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)