Thu ngân sách nhà nước khu vực kinh tế ngoài quốc doanh

19:13, 16/05/2020

Tỉnh ta đang là điểm đến hấp dẫn của nhiều dự án phát triển sản xuất, kinh doanh, trong đó chiếm tỷ trọng lớn là của các doanh nghiệp khu vực kinh tế ngoài quốc doanh. Hiện nay, số thu ngân sách nhà nước (NSNN) từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh dẫn đầu trong các khu vực kinh tế.

 

Sản xuất tại Công ty TNHH Tôn Hòa Phát (Văn Lâm)
Sản xuất tại Công ty TNHH Tôn Hòa Phát (Văn Lâm)


Năm 2020, HĐND tỉnh giao dự toán thu NSNN từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh là 3.733 tỷ đồng. Thực hiện dự toán giao, ngành Thuế triển khai sâu rộng các chính sách, pháp luật về thuế, đặc biệt là các chính sách có hiệu lực từ ngày 1.1.2020 và các văn bản hướng dẫn thực hiện. Đồng thời các cơ quan thuế tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc tăng cường quản lý thu ngân sách, khai thác kịp thời các khoản thu, sắc thuế vào NSNN ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm. Để nuôi dưỡng và khai thác hiệu quả nguồn thu NSNN từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh, ngành Thuế tỉnh thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ và quyết liệt. Công tác quản lý kê khai, kế toán thuế đối với doanh nghiệp khu vực ngoài quốc doanh được thực hiện chặt chẽ. Ngành Thuế đã tập trung cải cách thủ tục hành chính, giảm giờ khai, nộp thuế; công tác rà soát và quản lý đối tượng nộp thuế được thực hiện kịp thời; quy trình quản lý thuế thực hiện thông qua hệ thống công nghệ thông tin theo quy định của Tổng cục Thuế. Đồng thời, giải quyết nhanh chóng, kịp thời hồ sơ hoàn thuế của người nộp thuế đã đầy đủ thủ tục. Bên cạnh đó, khuyến khích và hỗ trợ các doanh nghiệp kê khai thuế qua mạng, nộp thuế điện tử. Đến nay, tỷ lệ doanh nghiệp kê khai thuế qua mạng đạt trên 99%, tỷ lệ doanh nghiệp nộp thuế điện tử đạt trên 99%. Công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế luôn được quan tâm thực hiện với nhiều hình thức phù hợp như: Tư vấn trực tiếp tại cơ quan thuế, trả lời qua điện thoại hoặc bằng văn bản các quy định của Nhà nước về thuế. Phòng chức năng của Cục Thuế tỉnh nghiên cứu xây dựng các chuyên đề tuyên truyền, hỗ trợ chuyên sâu về thuế theo từng lĩnh vực, ngành nghề ưu đãi để người nộp thuế thực hiện đúng quy định. Ngành công khai trên các phương tiện truyền thông để biểu dương, khen thưởng kịp thời các doanh nghiệp khu vực kinh tế ngoài quốc doanh có thành tích nộp thuế lớn và chấp hành tốt pháp luật thuế. 


Theo tổng hợp từ Cục Thuế tỉnh, tính đến hết tháng 4, thu ngân sách nhà nước khu vực kinh tế ngoài quốc doanh ước đạt trên 824,3 tỷ đồng, đạt 22,1% dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 82,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, một số sắc thuế đạt kết quả khá là: Thu thuế thu nhập doanh nghiệp đạt trên 225 tỷ đồng, thu thuế giá trị gia tăng đạt trên 405 tỷ đồng, thu thuế tiêu thụ đặc biệt đạt trên 190 tỷ đồng… Số thu khu vực kinh tế này đạt thấp so với dự toán và cùng kỳ năm trước là do một số nguyên nhân như: Đại dịch Covid-19 toàn cầu diễn biến phức tạp, khó lường đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp và hộ kinh doanh; nhiều doanh nghiệp hoạt động cầm chừng, thu hẹp sản xuất hoặc đóng cửa. Bên cạnh đó, sự tác động của một số chính sách mới như Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, đã ảnh hưởng đến kết quả sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh bia, rượu trên địa bàn. Riêng số thu đối với 3 doanh nghiệp trọng điểm kinh doanh rượu, bia trên địa bàn (Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Công nghệ Bia - Rượu - Nước Giải khát Hà Nội, Công ty Cổ phần rượu, bia, nước giải khát Aroma, Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội - Hưng Yên 89) đã giảm thu trong quý I/2020 là 70 tỷ đồng. 


Kết quả thu NSNN khu vực kinh tế ngoài quốc doanh có ý nghĩa quan trọng trong thực hiện dự toán thu ngân sách nội địa. Trong điều kiện thực tế hiện nay, để thực hiện tốt nhiệm vụ thu NSNN khu vực kinh tế này, ngành Thuế cần chủ động, quyết liệt triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp quản lý thuế theo chức năng nhiệm vụ. Ngành triển khai kịp thời các nội dung của Nghị định số 41/2020/NĐ-CP ngày 8.4.2020 gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất. Theo đó, thường xuyên kiểm tra, rà soát và lập danh sách các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 thuộc 5 nhóm đối tượng được gia hạn tại Nghị định số 41/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Cơ quan thuế áp dụng các hình thức tuyên truyền mới, để đối tượng nộp thuế hiểu và thực hiện đúng các quy định về thuế, nâng cao ý thức trong tự kê khai, tự tính thuế, tự nộp thuế. Thực hiện nghiêm phân cấp quản lý thuế đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh cho chi cục thuế các khu vực theo quy định. Giám sát chặt chẽ sự biến động của các khoản nợ thuế, tổ chức đôn đốc thu ngay các khoản nợ mới phát sinh, tránh tình trạng để nợ kéo dài, gây khó khăn trong việc thu nợ thuế. Tập trung rà soát lại các doanh nghiệp nợ đọng tiền thuế, số tiền, thời gian, nguyên nhân nợ để phân loại đúng các khoản nợ thuế, đối tượng nợ thuế từ đó áp dụng đồng bộ các biện pháp thu hồi nợ thuế. Đối với công tác thanh tra, kiểm tra thuế: Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh và Tổng cục Thuế về việc tạm dừng tất cả các cuộc thanh tra, kiểm tra thuế đối với các doanh nghiệp chịu ảnh hưởng từ dịch Covid-19, các doanh nghiệp không có dấu hiệu rủi ro về thuế. Từ tháng 5.2020, sẽ tiếp tục thực hiện thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp trong kế hoạch thanh tra, kiểm tra có độ rủi ro cao, không bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, bảo đảm chất lượng và kết quả tăng thu qua công tác thanh tra, kiểm tra nhằm bù đắp các khoản hụt thu. Phối hợp chặt chẽ với các cấp, ngành, địa phương rà soát lại các nguồn thu, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh, đôn đốc thu nộp kịp thời số thuế phát sinh vào ngân sách nhà nước.

 

Minh NghĩaNội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)