Gần 3,4 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng, quản lý, phát triển nhãn hiệu sản phẩm chủ lực

19:05, 24/06/2020

Năm 2020, tỉnh có kế hoạch hỗ trợ gần 3,4 tỷ đồng để xây dựng, tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận cho 8 sản phẩm chủ lực, đặc thù của tỉnh gồm: Sản phẩm cam Hưng Yên, long nhãn Hưng Yên, bánh tẻ Phụng Công – Văn Giang, vải trứng Hưng Yên, mộc Hòa Phong (thị xã Mỹ Hào), nếp thơm Hưng Yên, mộc Thụy Lân (Yên Mỹ), mộc Đại Tập (Khoái Châu). 


Công tác xây dựng, tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận cho các sản phẩm chủ lực, đặc thù của tỉnh được Sở Khoa học và Công nghệ triển khai thực hiện hiệu quả, góp phần xây dựng thương hiệu, nâng cao giá trị kinh tế cho các sản phẩm chủ lực.


Minh Huấn


 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)