20 tỷ đồng xử lý cấp bách sự cố cống Liên Khê

16:54, 30/07/2020

Ngày 28.7, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1640/QĐ-UBND về việc phê duyệt Dự án xử lý cấp bách sự cố cống Liên Khê tại K101+200 đê tả sông Hồng.


Dự án gồm các hạng mục xây dựng cống qua đê, gia cố thượng lưu, hạ lưu cống với tổng mức đầu tư 20 tỷ đồng từ nguồn vốn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2019; thực hiện năm 2020 tại huyện Khoái Châu. 


Mục tiêu đầu tư nhằm tiêu nước chống ngập, úng cho khoảng 1.650ha đất canh tác ngoài bãi, tiêu nước vào trong đê chính, phục vụ sản xuất của nhân dân các xã vùng bãi ngoài đê của huyện Khoái Châu; đồng thời góp phần tăng cường khả năng phòng, chống lũ cho tuyến đê sông Hồng, ổn định sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội của các xã vùng bãi ngoài đê nói riêng và huyện Khoái Châu nói chung. 


Đức Toản
 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)