Bài 3: Tiếp sức cho nền kinh tế phát triển

16:57, 30/07/2020

Bài 1: Điểm sáng trong tăng trưởng kinh tế

Bài 2: Sản xuất nông nghiệp vượt khó, đạt mức tăng trưởng khá

 

Thực hiện sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ và của tỉnh, trong 6 tháng đầu năm, các ngành chức năng cùng các địa phương nỗ lực hỗ trợ doanh nghiệp, khai thác các khoản thu vào ngân sách nhà nước, giải ngân vốn đầu tư công, tiếp sức cho nền kinh tế phát triển.  

 

Ngành ngân hàng chủ động mở rộng tín dụng đối với các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh
Ngành ngân hàng chủ động mở rộng tín dụng đối với các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh

 
Trước tác động của dịch Covid -19, việc hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn, ổn định và phát triển sản xuất, kinh doanh là việc làm vừa mang tính cấp bách vừa mang tính lâu dài. Tính đến hết tháng 6, các tổ chức tín dụng trong tỉnh có khoảng 11 nghìn tỷ đồng dư nợ chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tập trung nhiều ở các lĩnh vực như: Nông nghiệp, thủy sản; xây dựng; công nghiệp chế biến, chế tạo; bán buôn và bán lẻ; hoạt động kinh doanh bất động sản… Trong 6 tháng đầu năm, các tổ chức tín dụng trên địa bàn đã thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ đối với 238 khách hàng, với dư nợ là trên 1,8 nghìn tỷ đồng; cho vay mới đối với hơn 4 nghìn khách hàng thuộc các ngành, lĩnh vực bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, doanh số cho vay mới đạt trên 15,6 nghìn tỷ đồng. Đồng thời, các tổ chức tín dụng triển khai các chương trình cho vay với lãi suất ưu đãi, hạ lãi suất cho vay từ 0,5 đến 2%/năm đối với nhiều khách hàng vay vốn. Đây thực sự là “phao cứu trợ” cho doanh nghiệp trong thời điểm gặp khó khăn, từng bước vươn lên, có nguồn vốn để đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh. Theo tổng hợp của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, đến hết tháng 6.2020, tổng dư nợ cho vay nền kinh tế của các tổ chức tín dụng trên địa bàn đạt trên 61 nghìn tỷ đồng. Công tác thu, chi ngân sách nhà nước được các đơn vị trong khối Tài chính của tỉnh thực hiện đồng bộ và quyết liệt. Ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị định số 41/2020/NĐ-CP ngày 8.4.2020 (Nghị định 41) về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất, Nghị quyết số 42/NQ – CP ngày 9.4.2020 (Nghị quyết 42) về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, Cục Thuế tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền đến người nộp thuế. Đối với việc thực hiện Nghị định 41, hướng dẫn rõ về đối tượng, trình tự, thủ tục gia hạn thuế mà người nộp thuế cần thực hiện. Lãnh đạo Cục Thuế tỉnh chỉ đạo các phòng chức năng và các Chi cục Thuế thông tin đầy đủ, chi tiết đến tất cả người nộp thuế trên địa bàn bằng nhiều hình thức để người nộp thuế được biết và thụ hưởng chính sách này. Các Chi cục Thuế hỗ trợ, hướng dẫn người nộp thuế về cách thức, thủ tục gửi giấy đề nghị gia hạn đến cơ quan thuế một cách thuận lợi, kịp thời. 


Bên cạnh việc hỗ trợ người nộp thuế, ngành Thuế, Hải quan đẩy mạnh khai thác hiệu quả các nguồn thu vào NSNN, thực hiện dự toán được giao. Tăng cường và đổi mới công tác tuyên truyền, nâng cao chất lượng các buổi tư vấn nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện tốt các luật, chính sách thuế hiện hành và thuế mới, chú trọng các chính sách thuế mới được sửa đổi, bổ sung. Đồng thời, Cục Thuế tỉnh, Chi cục Hải quan Hưng Yên quyết liệt thực hiện các giải pháp về quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế; áp dụng hiện đại hóa công tác quản lý thuế gắn với cải cách thủ tục hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức trong thực thi công vụ. Cơ quan Kho bạc Nhà nước ứng dụng hiện đại hóa trong quá trình thực hiện ủy nhiệm thu NSNN cho các ngân hàng thương mại trên địa bàn nhằm hỗ trợ người nộp thuế thuận lợi nhất, bảo đảm số thuế nộp ngân sách được tổng hợp đầy đủ, chính xác, kịp thời. Kết quả 6 tháng đầu năm, thu ngân sách nhà nước ước đạt 6.611,8 tỷ đồng, đạt 44,5% kế hoạch; trong đó: thu từ hoạt động xuất nhập khẩu được 1.658,5 tỷ đồng, đạt 38,6% kế hoạch; thu nội địa được 4.953,3 tỷ đồng, đạt 46,9% kế hoạch, tăng 2,8%. Chi ngân sách bảo đảm theo dự toán được giao. Tổng chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm đạt 5.499 tỷ đồng, bằng 47,48% kế hoạch giao, tăng 28,35% so với cùng kỳ năm trước.


Công tác thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công có ý nghĩa quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội. Trên cơ sở kế hoạch nguồn vốn được giao, các ngành, các địa phương chú trọng giải ngân vốn,  đưa các công trình, dự án vào khai thác, sử dụng, phát huy hiệu quả đầu tư. Việc tổ chức thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư các dự án bảo đảm theo quy định của Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng và các quy định của pháp luật liên quan, trong đó đặc biệt chú trọng rà soát tính cấp thiết, quy mô đầu tư và xác định rõ nguồn vốn, khả năng cân đối vốn từng dự án để bảo đảm đầu tư hiệu quả, thiết thực. Trong 6 tháng đầu năm, khối lượng thực hiện các dự án đạt 2.324 tỷ đồng, đạt 50,7% kế hoạch; giải ngân đạt 2.210 tỷ đồng, đạt 69,3% kế hoạch Thủ tướng giao và đạt 48,2% kế hoạch địa phương giao. Tỉnh ta nằm trong nhóm các tỉnh có tỷ lệ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công đạt cao trong cả nước.


Phát huy những kết quả đạt được, việc tiếp sức cho nền kinh tế phát triển trong 6 tháng cuối năm tiếp tục đòi hỏi cần những giải pháp đồng bộ và quyết liệt. Đồng chí Đặng Sỹ Hòa, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh chia sẻ: Ngành ngân hàng tiếp tục triển khai các giải pháp mở rộng tín dụng đối với các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, đáp ứng kịp thời, đầy đủ vốn cho nền kinh tế, đặc biệt là để khôi phục và duy trì sản xuất cho các ngành, lĩnh vực bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Đồng thời, kiểm soát chặt chẽ chất lượng tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro. Các tổ chức tín dụng đa dạng hóa các chương trình, sản phẩm tín dụng phù hợp để hỗ trợ tích cực hơn với các đối tượng, ngành kinh tế. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi và tăng cường phương thức cung cấp dịch vụ trực tuyến, tạo điều kiện tăng cường tiếp cận tín dụng cho khách hàng. Chủ động thông tin đầy đủ, kịp thời về các giải pháp, chính sách, chương trình, gói sản phẩm hỗ trợ để khách hàng vay vốn biết và phối hợp thực hiện.


Đồng chí Chu Tường Anh, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh cho biết: Cục Thuế tỉnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chủ động xây dựng kịch bản thu ngân sách nhà nước, tham mưu với cấp uỷ, chính quyền địa phương các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh nhằm góp phần tăng thu ngân sách. Tập trung nuôi dưỡng, khai thác tốt các nguồn thu, bảo đảm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời vào ngân sách nhà nước, phấn đấu tăng thu từ những ngành, lĩnh vực ít ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 để bù đắp hụt thu. Đồng thời tăng cường thanh tra, kiểm tra và chống thất thu thuế, đôn đốc, xử lý nợ đọng tiền thuế.
Tin rằng, với những nỗ lực, sáng tạo của các cấp, các ngành, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, kết quả phát triển kinh tế trong 6 tháng đầu năm là động lực để nền kinh tế của tỉnh trong 6 tháng cuối năm tiếp tục tăng trưởng bền vững.


Nhóm Phóng viên Kinh tế
 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)