Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 61 tỉnh; Hội Nông dân tỉnh: 

Đánh giá công tác 6 tháng đầu năm

20:43, 24/07/2020

Ngày 24.7, Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020” tỉnh (gọi tắt là Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 61 tỉnh) và Hội Nông dân tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Phạm Thị Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 61 tỉnh.

 

Các đại biểu dự hội nghị
Các đại biểu dự hội nghị


Bám sát các nội dung Đề án 61, triển khai có hiệu quả Quyết định số 673/QĐ-TTg (Quyết định 673) ngày 10.5.2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Hội Nông dân Việt Nam trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn giai đoạn 2011 - 2020”, Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 61 tỉnh đã huy động được sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự vào cuộc tích cực của các ngành, đoàn thể. 


Các cấp hội nông dân đã chủ động khai thác có hiệu quả gần 80 tỷ đồng Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp và nguồn vốn vay ưu đãi từ các tổ chức tín dụng cho hàng chục dự án và hàng chục nghìn hộ nông dân vay vốn. Đồng thời, hỗ trợ nông dân tiếp cận với khoa học kỹ thuật và công tác quản lý trong sản xuất, kinh doanh; đẩy mạnh dịch vụ cung ứng vật tư nông nghiệp; vận động, hướng dẫn nông dân tham gia các hình thức kinh tế tập thể, hợp tác, liên kết sản xuất; nâng cao vai trò, trách nhiệm của hội nông dân trong xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh các hoạt động đào tạo nghề cho nông dân; tham mưu với cấp ủy đảng, chính quyền góp phần hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới... Từ đó góp phần tích cực vào phát triển nông nghiệp; xây dựng giai cấp nông dân vững mạnh, nông thôn ngày càng khởi sắc.


Từ đầu năm đến nay, các cấp hội nông dân trong tỉnh đã phối hợp tổ chức gần 1,5 nghìn buổi tuyên truyền cho gần 159 nghìn lượt hội viên các nội dung về phòng, chống dịch Covid-19 và phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm. Đến nay toàn tỉnh có 159/159 cơ sở hội có quỹ với tổng số tiền gần 25 tỷ đồng; trên 87 nghìn hộ đăng ký danh hiệu hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Các cấp hội đẩy mạnh hỗ trợ nông dân về vốn, giống, kỹ thuật phục vụ sản xuất, kinh doanh… 


Hội Nông dân tỉnh phối hợp triển khai, ra mắt 5 mô hình điểm chuỗi quầy hàng Nông dân tin dùng thương hiệu NODA và cung ứng gói hàng tiêu dùng nội bộ  tại thành phố Hưng Yên và huyện Tiên Lữ, giúp hội viên nông dân tiếp cận và sử dụng những sản phẩm, nông sản, thực phẩm chất lượng, tránh hàng giả, hàng nhái, đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa nội địa...


6 tháng cuối năm, Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 61 tỉnh và Hội Nông dân tỉnh đề ra một số nhiệm vụ chủ yếu như: Chỉ đạo các cấp hội nông dân tiếp tục chủ động tham mưu với các cấp ủy đảng, chính quyền trong việc chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thực hiện và tham mưu tổng kết việc thực hiện các Kết luận, Quyết định của Trung ương; chủ động tham gia tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; thực hiện tốt Kế hoạch của UBND tỉnh về việc thực hiện Đề án phát triển 15 nghìn hợp tác xã; tích cực tham mưu xây dựng và đề xuất cơ chế, chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan đến phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới; tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân các cấp trong xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam; tham gia phản biện xã hội và tham mưu với cấp ủy đảng, chính quyền các cấp để góp phần hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới... 


Các cấp hội nông dân tập trung vào các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14.10.1930 - 14.10.2020); tôn vinh "Chi hội trưởng nông dân tiêu biểu"; tổ chức Liên hoan "Tiếng hát đồng quê" chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025, đồng thời tiếp tục làm tốt các hoạt động công tác hội và phong trào nông dân…


Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Duy Hưng nhấn mạnh, Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 61 tỉnh và các thành viên tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân nói chung và cán bộ, hội viên nông dân nói riêng để kịp thời phản ánh với cấp ủy đảng, chính quyền và cấp thẩm quyền tháo gỡ, giải quyết; tuyên truyền cán bộ, hội viên tích cực tham gia ý kiến đối với văn kiện đại hội đảng bộ các cấp, nhất là các vấn đề liên quan đến nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 61 tỉnh cần tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động. Các cấp hội nông dân tuyên truyền tới hội viên mạnh dạn đổi mới tư duy trong sản xuất, kinh doanh, cải tiến sản xuất đáp ứng nhu cầu thị trường, khai thác hiệu quả hình thức thương mại điện tử; hướng dẫn, tạo điều kiện cho nông dân tham gia chuyển đổi mạnh mẽ cơ cấu kinh tế nông nghiệp; tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động hội; chủ động trong hợp tác, hội nhập quốc tế; đẩy mạnh thực hiện các phong trào của hội gắn với nâng cao đời sống nhân dân, tham gia bảo đảm vệ sinh môi trường khu vực nông thôn; tham mưu với tỉnh tiến hành tổng kết các kết luận, quyết định của Ban Bí thư và Thủ tướng Chính phủ về các vấn đề liên quan…


Đức Hùng 


 
 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)