Hưng Yên: Cho vay vốn tín dụng chính sách xã hội đã đạt trên 99% kế hoạch năm

19:46, 20/07/2020

Ngày 20.7, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả hoạt động quý II, triển khai nhiệm vụ quý III.2020. Đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội  tỉnh chủ trì hội nghị.


Trong quý II, Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh triển khai thực hiện kịp thời các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về tín dụng CSXH đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Tổng nguồn vốn tín dụng CSXH trên địa bàn tỉnh đến hết tháng 6.2020 đạt trên 2.884 tỷ đồng, tỷ lệ tăng 4,2% so với ngày 31.12.2019, thực hiện đạt 99% kế hoạch năm 2020. Tổng dư nợ đến hết tháng 6.2020 đạt trên 2.873 tỷ đồng, tỷ lệ tăng 4,1% so với ngày 31.12.2019, thực hiện đạt 99,2% kế hoạch năm 2020.  
 

Các đại biểu dự hội nghị
Các đại biểu dự hội nghị

 

NHCSXH Chi nhánh Hưng Yên thực hiện tốt chỉ tiêu kế hoạch tín dụng được giao, giải ngân đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn của các đối tượng thụ hưởng, góp phần đẩy lùi hoạt động tín dụng “đen” trên địa bàn. Đồng thời, tổ chức rà soát, tổng hợp thiệt hại của khách hàng vay vốn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo văn bản số 1349/NHCS-TDNN ngày 13.3.2020 của Tổng giám đốc NHCSXH để kịp thời áp dụng các biện pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng. Trong 6 tháng đầu năm 2020, toàn tỉnh có 15.223 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn. Vốn tín dụng chính sách xã hội đã giúp 5.162 hộ thoát nghèo; tạo việc làm cho 1.348 lao động; góp phần xây dựng 15.514 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; giúp 106 hộ gia đình được vay vốn nhà ở xã hội và gần 1.000 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn vay vốn cho con tiếp tục theo học tại các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp.


Trong quý III.2020, Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh xác định tập trung thực hiện những nhiệm vụ chủ yếu là: Tiếp tục tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt Chỉ thị 40 – CT/TW ngày 22.11.2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng CSXH. Triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thực hiện tốt chỉ tiêu kế hoạch về nguồn vốn và dư nợ để hoạt động NHCSXH đúng mục đích. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát nhằm phát hiện kịp thời những sai phạm, yếu kém, bảo đảm an toàn nguồn vốn tín dụng CSXH.


 Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Ngọc Quỳnh yêu cầu: Các thành viên trong Ban đại diện Hội đồng quản trị phát huy tinh thần trách nhiệm, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, quản lý tốt việc sử dụng nguồn vốn tín dụng CSXH trên địa bàn. Các hội, đoàn thể nhận ủy thác phối hợp với NHCSXH Chi nhánh Hưng Yên, chính quyền địa phương nâng cao chất lượng hoạt động của tổ tiết kiệm và vay vốn, bảo đảm cho vay vốn đúng đối tượng, đúng quy định. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về các chương trình tín dụng ưu đãi để người dân nắm bắt, tiếp cận nguồn vốn thuận lợi và sử dụng nguồn vốn hiệu quả, đúng mục đích. 


Minh Nghĩa
 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)