Hưng Yên: Tỷ lệ doanh nghiệp nộp thuế điện tử đạt 99%

17:34, 20/07/2020

Từ đầu năm đến nay, ngành Thuế tỉnh tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hoạt động, tạo thuận lợi cho người nộp thuế. Cơ quan Thuế tích cực hướng dẫn các doanh nghiệp kê khai thuế qua mạng, nộp thuế điện tử. 


Đến thời điểm hiện tại, tỷ lệ doanh nghiệp đăng ký kê khai thuế qua mạng, nộp thuế điện tử đạt 99% so với số doanh nghiệp đang hoạt động. Cùng với đó, ngành Thuế thực hiện tốt công tác hoàn thuế điện tử, giám sát hoàn thuế giá trị gia tăng tự động và quản lý chặt chẽ chi hoàn thuế. 


Minh Nghĩa

 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)