86,6 tỷ đồng hỗ trợ các địa phương thực hiện công tác bảo vệ môi trường

16:10, 31/08/2020

Năm 2020, UBND tỉnh phân bổ 86,6 tỷ đồng hỗ trợ các huyện, thị xã, thành phố thực hiện công tác bảo vệ môi trường, tăng gần 3 tỷ đồng so với năm 2019. Nguồn kinh phí trên dùng để hỗ trợ các địa phương thực hiện các công việc như: Thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt; xây dựng các điểm chứa rác thải; mua trang thiết bị phục vụ thu gom, vận chuyển rác thải… 


Mai Nhung
 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)