Văn Lâm: Chuyển đổi trên 444 héc-ta đất lúa sang trồng cây ăn quả và mô hình kinh tế trang trại

16:56, 03/08/2020

Nhằm nâng cao hiệu quả canh tác, thời gian qua, các địa phương trong huyện Văn Lâm đã tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với tình hình thực tiễn. Toàn huyện đã chuyển đổi trên 444ha diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả và xây dựng các mô hình kinh tế trang trại, đem lại hiệu quả kinh tế cao gấp 3-5 lần so với trồng lúa... qua đó đã góp phần nâng giá trị sản xuất/ha canh tác năm 2020 bình quân trong toàn huyện đạt 205 triệu đồng/năm.


Phương Châm
 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)