Công bố công khai Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hưng Yên đến năm 2035

18:54, 08/09/2020

Ngày 8.9, UBND thành phố Hưng Yên tổ chức hội nghị công bố công khai Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hưng Yên đến năm 2035 (viết tắt là đồ án). 


Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe giới thiệu những nội dung chính của đồ án. Đồ án được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1639/QĐ-UBND ngày 28.7.2020. Theo đồ án được phê duyệt, thành phố Hưng Yên có các tính chất là: Trung tâm hành chính - chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội và khoa học, kỹ thuật - công nghệ của tỉnh; đầu mối giao thông của tỉnh và của vùng đồng bằng sông Hồng; đô thị lịch sử - văn hóa, có điều kiện để phát triển trung tâm về thương mại, dịch vụ, du lịch; trung tâm giáo dục - đào tạo và khoa học - công nghệ của vùng đồng bằng Bắc Bộ; một trong ba đô thị của tam giác kinh tế - đô thị phía Nam Thủ đô Hà Nội – khu vực kết nối vùng thủ đô Hà Nội với vùng đồng bằng duyên hải. Định hướng phát triển không gian thành phố Hưng Yên lấy trung tâm thành phố hiện hữu và Khu đại học Phố Hiến làm trọng tâm chính, đồng thời kết hợp phát triển các trung tâm vệ tinh bám xung quanh. Thành phố Hưng Yên được phân thành 5 khu vực có các tính chất, quy mô diện tích, dân số và chức năng khác nhau gồm: Trung tâm lịch sử hiện hữu; Khu đại học Phố Hiến; khu phát triển mới phía Bắc; khu cải tạo, nâng cấp phía Nam và khu vực xanh ven sông và du lịch. Trung tâm hành chính - chính trị của tỉnh và của thành phố giữ nguyên vị trí hiện nay. Công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch, giáo dục – đào tạo, y tế, văn hóa, công viên - cây xanh, công trình thể dục – thể thao được định hướng phát triển cụ thể, phù hợp. Định hướng phát triển giao thông đối ngoại, giao thông đô thị trên cơ sở cải tạo, nâng cấp các tuyến đường hiện có và đầu tư xây dựng mới các tuyến đường giao thông phù hợp với tốc độ phát triển trong từng giai đoạn. Định hướng cao độ nền, thoát nước mặt, nước thải, thu gom chất thải rắn, cấp điện, nước, thông tin liên lạc… đều được quan tâm đầu tư theo hướng xây dựng thành phố thông minh, hiện đại.


Minh Hồng


 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)