Dư nợ tín dụng đạt trên 63,3 nghìn tỷ đồng

17:08, 07/09/2020

Theo tin từ Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, tổng dư nợ cho vay nền kinh tế của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh đến hết tháng 8.2020 đạt trên 63,3 nghìn tỷ đồng,  tăng 2.070 tỷ đồng (tỷ lệ tăng 3,4%) so với ngày 31.12.2019. Trong đó, dư nợ cho vay ngắn hạn đạt gần 44,6 nghìn tỷ đồng; dư nợ cho vay trung, dài hạn đạt trên 18,7 nghìn tỷ đồng.


Thời gian tới, ngành Ngân hàng tỉnh tiếp tục triển khai có hiệu quả các giải pháp mở rộng tín dụng đối với các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên nhằm đáp ứng kịp thời, đầy đủ vốn cho nền kinh tế, đặc biệt là để khôi phục và duy trì sản xuất cho các ngành, lĩnh vực bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. 


Minh Nghĩa
 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)