KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH THUẾ VIỆT NAM (10.9.1945 – 10.9.2020)

Ngành Thuế Hưng Yên xây dựng và phát triển

17:40, 09/09/2020

Cách đây 75 năm, ngày 10.9.1945, Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã ban hành Sắc lệnh số 27 lập ra Sở Thuế quan và thuế gián thu - đánh dấu sự ra đời của ngành Thuế Việt Nam. Ngày 6.8.2010, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 1370/QĐ-TTg lấy ngày 10 tháng 9 hàng năm là Ngày truyền thống của ngành Thuế Việt Nam. Đây là sự ghi nhận những cống hiến, đóng góp quan trọng của hệ thống Thuế trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trong tiến trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước. 


Tự hào truyền thống ngành Thuế

Cùng với sự kiện tái lập tỉnh Hưng Yên sau 28 năm hợp nhất với Hải Dương, Cục Thuế tỉnh Hưng Yên được thành lập theo Quyết định số 1134 TC/QĐ-TCCB ngày 14.12.1996 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Dưới sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế cùng Đảng bộ Cục Thuế Hưng Yên, bộ máy tổ chức văn phòng Cục Thuế nhanh chóng hình thành, các tổ chức đảng, công đoàn, đoàn thanh niên sớm được kiện toàn và hoạt động đi vào nền nếp, có tác động tích cực đến kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Năm 1997, dự toán thu trên địa bàn toàn tỉnh là hơn 85 tỷ đồng bằng 1/5 tổng số thu trên địa bàn do ngành thuế Hải Hưng quản lý năm 1996. Trong đó, dự toán thu thuế sử dụng đất nông nghiệp  chiếm hơn 45%, thuế thu từ khu vực sản xuất, kinh doanh chiếm trên 25%. Bởi vậy, công tác tổ chức thu thuế sử dụng đất nông nghiệp lúc đó được chú trọng nhất. Vừa chỉ đạo tiến hành các thủ tục để hoàn thiện Hội đồng tư vấn thuế các xã, phường, thị trấn, tiến hành rà soát, lập sổ bộ thu thuế sử dụng đất nông nghiệp, động viên các địa phương tích cực thu thuế, Cục Thuế vừa đề nghị UBND tỉnh trích ngân sách khen thưởng kịp thời đối với các xã, các huyện hoàn thành thu thuế sử dụng đất nông nghiệp sớm. Đối với khối doanh nghiệp, kinh tế công thương nghiệp ngoài quốc doanh, Cục Thuế phân công cán bộ phụ trách đơn vị, địa bàn bám sát cơ sở, động viên doanh nghiệp, các hộ đầu tư mở rộng sản xuất, kinh doanh đem lại hiệu quả kinh tế cao, đóng góp tích cực vào ngân sách nhà nước (NSNN). Nhờ thực hiện nhiều biện pháp tổng hợp, đặc biệt là sự đoàn kết đồng lòng khắc phục mọi khó khăn của cán bộ, công chức ngành thuế tỉnh nên mặc dù nguồn thu rất khó khăn nhưng ngay năm đầu tiên tái lập, toàn tỉnh đã thu ngân sách trên địa bàn vượt 9,13% dự toán Trung ương giao, tăng 25,83% so với cùng kỳ năm 1996.
 

Cán bộ, công chức Cục Thuế tỉnh trao đổi nghiệp vụ
Cán bộ, công chức Cục Thuế tỉnh trao đổi nghiệp vụ


Trải qua hơn 23 năm hình thành và phát triển, ngành Thuế Hưng Yên đã không ngừng lớn mạnh, vươn lên, đóng góp có hiệu quả vào sự ổn định, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói riêng và công cuộc xây dựng, phát triển đất nước nói chung. Dưới sự quan tâm chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành, sự ủng hộ của cộng đồng người nộp thuế, cán bộ công chức, người lao động ngành Thuế Hưng Yên quyết tâm phát huy truyền thống, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Hiện nay, tổ chức bộ máy của Cục Thuế Hưng Yên từng bước được kiện toàn theo mô hình chức năng gồm 13 phòng và 5 Chi cục Thuế khu vực với tổng số 409 công chức và người lao động, trong đó 97,5% số công chức, người lao động có trình độ đại học và trên đại học


Minh bạch – Chuyên nghiệp – Liêm chính - Đổi mới


Với phương châm hoạt động của toàn ngành là coi trọng, xây dựng và gìn giữ các giá trị “Minh bạch - Chuyên nghiệp - Liêm chính - Đổi mới”. Từ khi thành lập đến nay, toàn thể công chức, người lao động ngành Thuế luôn chú trọng tu dưỡng rèn luyện đạo đức, tích cực học tập, nghiên cứu, làm chủ kiến thức quản lý thuế hiện đại, nắm vững kiến thức về công nghệ thông tin, nghiệp vụ chuyên môn vững vàng. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đã tuân thủ nghiêm túc quy định của pháp luật liên quan đến công tác thu như: Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt… và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh; luôn bám sát chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế và của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh để có những giải pháp thu kịp thời các khoản thu vào ngân sách nhà nước, từ đó tạo động lực hoàn thành thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, đưa tỉnh ngày càng phát triển vững chắc. 


Những năm qua, ngành Thuế tỉnh đã đẩy mạnh cải cách, hiện đại hóa hoạt động nội ngành, nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế. Ngành thực hiện cơ chế “một cửa” và “một cửa liên thông”, trong đó cơ chế “một cửa liên thông” giữa Cục Thuế, Sở Kế hoạch Đầu tư và Công an tỉnh tiếp tục được duy trì, không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ người nộp thuế. Đồng thời, ngành Thuế đã áp dụng nhiều ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý thuế như: Ứng dụng quản lý thuế tập trung (TMS), khai thuế, nộp thuế điện tử. Đây là một trong những bước cải tiến quan trọng vừa tiết kiệm thời gian, vừa hạn chế sự can thiệp, tiếp xúc trực tiếp giữa cán bộ thuế với doanh nghiệp trong quá trình kê khai, tính thuế, đồng thời giúp người nộp thuế tiết kiệm được thời gian và chi phí. Đến nay tỉnh đã có gần 99% số doanh nghiệp đang hoạt động thực hiện kê khai thuế qua mạng và nộp thuế điện tử. Bên cạnh đó, ngành Thuế duy trì thực hiện tốt dự án hiện đại hóa thu NSNN, phối hợp thực hiện việc kết nối thông tin các ngành Thuế - Hải quan - Kho bạc - Tài chính, nâng cao chất lượng hiệu quả thu NSNN. 


Với tinh thần đoàn kết, đồng lòng khắc phục khó khăn, sự khéo léo vận dụng các biện pháp nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, ngành Thuế tỉnh đã khai thác hiệu quả các nguồn thu vào NSNN. Kể từ khi tái lập tỉnh đến nay (năm 1997), ngành Thuế Hưng Yên luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu NSNN do Bộ Tài chính, Hội đồng nhân dân tỉnh giao. Nếu như năm 1997, tổng thu nội địa do ngành Thuế quản lý là hơn 85 tỷ đồng, trong đó số thu thuế sử dụng đất nông nghiệp chiếm tỷ trọng lớn thì đến năm 2019, tổng thu nội địa do ngành Thuế quản lý là 12.273 tỷ đồng tăng 143,3 lần so với thời điểm năm 1997, đồng thời cơ cấu thu nội địa chuyển dịch theo hướng tích cực là tăng dần từ khu vực sản xuất, kinh doanh (doanh nghiệp ngoài quốc doanh, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp Nhà nước). Đáng chú ý, từ năm 2017 đến nay, tỉnh Hưng Yên được giao tự cân đối ngân sách, điều tiết một phần về Trung ương; bằng những nỗ lực của tập thể lãnh đạo Cục Thuế tỉnh trong chỉ đạo, điều hành và toàn thể cán bộ, công chức, người lao động ngành Thuế Hưng Yên đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu NSNN do HĐND tỉnh giao (năm 2017 vượt 10,05% dự toán; năm 2018 vượt 15,45% dự toán; năm 2019 vượt 28,3% dự toán), qua đó ngành Thuế Hưng Yên đã về đích trước 2 năm theo mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đề ra (Mục tiêu: Năm 2020 thu nội địa 9.000 tỷ đồng; năm 2018 thu 9.888 tỷ đồng) bảo đảm nhiệm vụ chi NSNN, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH của tỉnh. 


Với những đóng góp tích cực trong hơn 23 năm qua, ngành Thuế Hưng Yên đã nhận được nhiều phần thưởng cao quý như: Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất; Huân chương Lao động hạng Nhì; Huân chương Lao động hạng Ba; Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Chủ tịch UBND tỉnh nhiều lần tặng cờ, Bằng khen, Giấy khen cho nhiều tập thể và cá nhân về thành tích xuất sắc trong công tác quản lý và thu NSNN, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Những thành tích này đã góp phần không nhỏ vào công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa quê hương và tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của ngành Thuế tỉnh Hưng Yên.


Năm 2020, Cục Thuế tỉnh triển khai nhiệm vụ thu NSNN trong điều kiện dịch Covid-19 ảnh hưởng nặng nề, sâu rộng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của nhân dân. Trong bối cảnh đó, Cục Thuế tỉnh đã triển khai quyết liệt, với những giải pháp đồng bộ, sự quyết tâm vào cuộc của ngành trong việc hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh, góp phần cùng ngành Thuế hoàn thành cao nhất nhiệm vụ được giao. Thời gian tới, toàn ngành tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế, ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc, tạo thuận lợi cho người nộp thuế. Làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, thực hiện các giải pháp nâng cao trình độ, năng lực, trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, nhân viên trong ngành. Đồng thời, tăng cường các buổi tọa đàm, đối thoại, tư vấn nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện tốt các luật, chính sách thuế hiện hành, chú trọng các chính sách thuế mới được sửa đổi, bổ sung. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra trong nội bộ cũng như đối với người nộp thuế để kịp thời uốn nắn và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật thuế.


Tự hào truyền thống 75 năm của ngành Thuế Việt Nam, cán bộ, công chức, viên chức ngành Thuế tỉnh Hưng Yên tiếp tục rèn luyện, tu dưỡng phấn đấu thực hiện xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

 

Chu Tường Anh
Cục trưởng Cục Thuế tỉnhNội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)