Thu ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu ước đạt 53,18% dự toán

17:10, 07/09/2020

Tính đến hết tháng 8, Chi cục Hải quan Hưng Yên thu ngân sách nhà nước từ hoạt động xuất, nhập khẩu ước đạt trên 2.286 tỷ đồng, đạt 53,18% dự toán HĐND tỉnh giao. Trong đó, một số khoản thu đạt cao là: Thu thuế xuất khẩu, nhập khẩu, tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu đạt trên 198 tỷ đồng; thu thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu đạt trên 2.085 tỷ đồng…


Minh NghĩaNội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)