Hưng Yên: Trên 817 tỷ đồng dư nợ tín dụng cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn

17:50, 15/09/2020

Thực hiện Quyết định số 62/QĐ/2004-TTg ngày 16.4.2004 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng thực hiện Chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, thời gian qua, Ngân hàng chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh đã triển khai chương trình tín dụng này  tại 100% số xã trên địa bàn tỉnh. Tính đến thời điểm hiện tại, dư nợ chương trình cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn trên địa bàn tỉnh đạt trên 817 tỷ đồng với trên 54,9 nghìn khách hàng còn dư nợ. Nếu tính từ khi triển khai thực hiện chương trình thì đến nay đã có hàng trăm nghìn lượt hộ gia đình được vay vốn chương trình tín dụng này. 


Hiệu quả của chương trình ngoài việc giúp cải thiện, nâng cao chất lượng đời sống sinh hoạt cho người dân còn góp phần bảo vệ môi trường, đưa các xã sớm hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới.


Minh Nghĩa


 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)