Hỗ trợ hơn 3 tỷ đồng thực hiện chiến dịch diệt chuột vụ xuân

16:56, 08/01/2021

Ngày 8.1, Sở Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức phát động chiến dịch diệt chuột trên diện rộng vụ xuân năm 2021. 


Theo đó, toàn tỉnh sẽ phát động và đồng loạt tổ chức chiến dịch diệt chuột toàn bộ diện tích đất nông nghiệp, bao gồm ruộng lúa, rau màu, vườn cây ăn quả, trang trại, bờ mương, bờ máng, ven đê, bờ vùng, bờ thừa, gò đống, ven khu công nghiệp... đúng kỹ thuật, bảo đảm an toàn. Thời gian đặt mồi bả diệt chuột được chia làm 2 đợt. Đợt 1, ngay sau khi đổ ải ngập đất ngoài đồng ruộng, đặt 80% lượng bả Antimice 3DP trên vùng trồng rau màu, cây ăn quả, trang trại, bờ mương, bờ máng, ven đê, bờ vùng, bờ thửa, gò đống, ven khu công nghiệp, thời gian tập trung từ ngày 5 – 20.2. Đợt 2, đặt bổ sung 20% lượng bả Antimice 3DP từ giai đoạn sau gieo cấy đến khi lúa đẻ nhánh – đứng cái, nơi mật độ chuột còn cao sau khi đặt bả đợt 1, thời gian từ ngày 1 – 31.3. 


Để bảo vệ sản xuất vụ xuân này, ngân sách tỉnh hỗ trợ các địa phương hơn 3 tỷ đồng để mua thuốc diệt chuột, thông tin tuyên truyền. Ngân sách các huyện, thị xã, thành phố hỗ trợ kinh phí mua thóc làm bả, tiền công trộn thuốc và đặt bả…


Đức ToảnNội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)