Khẩn trương hoàn thành kế hoạch nạo vét thủy lợi nội đồng 

18:59, 03/01/2021

Vào thời điểm cuối năm, các đơn vị, địa phương trong tỉnh ra quân nạo vét thủy lợi đông xuân và đắp đê Bắc Hưng Hải nhằm khơi thông dòng chảy, tạo thuận lợi cho tưới, tiêu nước phục vụ sản xuất nông nghiệp. 
 

Nạo vét thủy lợi nội đồng ở huyện Khoái Châu
Nạo vét thủy lợi nội đồng ở huyện Khoái Châu

 

Những ngày cuối năm 2020, phong trào làm thủy lợi nội đồng tại nhiều xã của huyện Kim Động diễn ra hết sức khẩn trương. Vụ đông xuân này, toàn huyện có kế hoạch nạo vét thủy lợi nội đồng với khối lượng gần 59 nghìn m3 bùn, đất tại cửa cống, hố hút trạm bơm, kênh mương. Để việc nạo vét thủy lợi nội đồng mang lại hiệu quả cao, huyện đã chỉ đạo các phòng, đơn vị liên quan cùng các xã, thị trấn kiểm tra, đánh giá hiện trạng công trình thủy lợi trên địa bàn, từ đó tham mưu với huyện đề xuất kế hoạch, phương án thực hiện. Theo đó, ngoài kinh phí hỗ trợ của tỉnh, của huyện để nạo vét thủy lợi nội đồng, huyện còn hỗ trợ mỗi xã, thị trấn 18 triệu đồng để tổ chức nạo vét tiểu thủy lợi nội đồng. Đến ngày 30.12.2020, toàn huyện đã nạo vét được 40 nghìn m3, đạt 68% kế hoạch. 


Nhằm bảo đảm lấy nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp, huyện Khoái Châu phấn đấu nạo vét thủy lợi đông xuân 2020 – 2021 với khối lượng 157,6 nghìn m3. Với quyết tâm hoàn thành kế hoạch đề ra, huyện thành lập ban chỉ đạo, ban quản lý nạo vét thủy lợi đông xuân 2020 - 2021 để chỉ đạo, quản lý, giám sát theo đúng quy định. Trong quá trình tổ chức thi công, huyện giao các xã, thị trấn tổ chức thực hiện giải phóng mặt bằng tất cả những công trình trên địa bàn xã để bảo đảm thi công nhanh gọn, hiệu quả. Tuy nhiên, đến ngày 30.12.2020, toàn huyện mới nạo vét được 10,8 nghìn m3.


Vụ đông xuân năm 2020 – 2021, Công ty TNHH một thành viên khai thác công trình thủy lợi tỉnh được tỉnh giao nạo vét trên 90,3 nghìn m3 bùn, đất tại các công trình do công ty quản lý, khai thác. Đến ngày 30.12.2020, công ty đã nạo vét được hơn 64,5 nghìn m3, đạt 71% kế hoạch. Để khẩn trương hoàn thành kế hoạch giao, công ty đã chủ động hợp đồng với các chủ phương tiện cơ giới, thực hiện nạo vét tại những vị trí, điểm ách tắc dòng chảy bảo đảm chất lượng, đúng thiết kế. 


Theo kế hoạch, vụ đông xuân năm 2020 - 2021, tỉnh giao các địa phương, đơn vị nạo vét thủy lợi nội đồng và đắp đê Bắc Hưng Hải hơn 709 nghìn m3, trong đó nạo vét tiểu thủy lợi nội đồng thực hiện từ việc huy động nhân dân tự làm hơn 451 nghìn m3, nạo vét kênh mương, cửa cống, hố hút thực hiện từ nguồn kinh phí thủy lợi phí của Công ty TNHH một thành viên khai thác công trình thủy lợi tỉnh hơn 90,3 nghìn m3, nạo vét kênh mương và đắp đê Bắc Hưng Hải thực hiện từ nguồn kinh phí tỉnh, ngân sách cấp huyện hỗ trợ để bảo đảm dẫn nước tưới, tiêu phục vụ sản xuất gần 168 nghìn m3. Đến hết ngày 5.1.2021, các địa phương, đơn vị phải hoàn thành kế hoạch. Tuy nhiên, đến ngày 30.12, toàn tỉnh mới thực hiện được gần 345 nghìn m3, đạt 49% kế hoạch. Theo phản ánh của một số địa phương, nguyên nhân bởi việc thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ nạo vét thủy lợi nội đồng những năm trước muộn, ảnh hưởng đến tâm lý của chủ đơn vị thi công. Công trình tiểu thủy lợi nội đồng đã được nông dân nạo vét, khơi thông thường xuyên trong quá trình sản xuất vẫn cơ bản thông thoáng. Một số địa phương còn chủ quan, cho rằng thi công bằng phương tiện cơ giới nhanh nên chưa quyết liệt đôn đốc thực hiện... 


Để hoàn thành kế hoạch tỉnh giao, các địa phương, đơn vị cần chỉ đạo, đôn đốc đơn vị thi công và vận động nhân dân huy động tối đa nhân lực, phương tiện cơ giới thi công khẩn trương, bảo đảm chất lượng công trình theo thiết kế. Ngoài thực hiện tốt kế hoạch nạo vét thủy lợi đông xuân và đắp đê Bắc Hưng Hải, Công ty TNHH một thành viên khai thác công trình thủy lợi tỉnh cần tu sửa, bảo dưỡng, thay thế vật tư, thiết bị các trạm bơm; cùng với các xã, phường, thị trấn tổ chức giải tỏa, rau bèo, vật cản. Các cấp ủy đảng, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, lấn chiếm hành lang công trình thủy lợi, bảo đảm công trình được thông thoáng, an toàn khi dẫn nước tưới, tiêu phục vụ sản xuất vụ xuân năm 2021.


Đức Toản



Nội dung:




Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)