Sôi nổi hoạt động sản xuất đầu năm

17:43, 06/01/2021

Thời điểm này, trong các doanh nghiệp, công nhân nô nức vào ca, hăng say lao động, bám máy, dây chuyền sản xuất, tạo khí thế sôi nổi, rộn rã của những ngày đầu năm mới. 

 

Công nhân Công ty cổ phần Hyundai Aluminum Vina (Khu Công nghiệp Phố Nối A) thi đua lao động sản xuất ngày đầu năm
Công nhân Công ty cổ phần Hyundai Aluminum Vina (Khu Công nghiệp Phố Nối A) thi đua lao động sản xuất ngày đầu năm


Năm 2020, sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh tăng trưởng khá so với năm 2019, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng trên 7%. Hầu hết các lĩnh vực, sản phẩm công nghiệp chủ lực đều đạt mức tăng trưởng khá. Những kết quả trên sẽ tiếp đà cho việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển công nghiệp năm 2021. Trong đó, phấn đấu chỉ số sản xuất công nghiệp toàn ngành tăng 8,5%, các sản phẩm công nghiệp chủ lực phấn đấu tăng trưởng cao hơn năm 2020…


 Nhằm thực hiện đạt các mục tiêu trên, cùng với các giải pháp chỉ đạo của ngành chức năng, sau những ngày nghỉ Tết Dương lịch, các doanh nghiệp đã khẩn trương triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất, công nhân hồ hởi vào ca thi đua lao động sản xuất. Tại Khu công nghiệp Phố Nối A, hàng vạn công nhân nô nức vào ca với niềm tin vào sự thành công của công ty mình và sự quan tâm về đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động trong năm mới. Phấn khởi với những kết quả trong sản xuất, kinh doanh năm 2020, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần nhựa OPEC Đinh Đức Thắng cho biết: Hiện nay, công ty tạo việc làm ổn định cho 400 lao động, thu nhập bình quân đạt 7 triệu đồng/người/tháng. Cùng với các giải pháp đẩy mạnh sản xuất, tăng trưởng về sản lượng, doanh thu, sau khi thành lập công ty, bộ phận công đoàn của công ty cũng được thành lập. Công ty luôn quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức công đoàn hoạt động và thực hiện tốt chức năng chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân lao động.


Những ngày đầu năm, gần 1 nghìn công nhân, người lao động của nhà máy ống thép Hòa Phát (Văn Lâm) hăng say lao động, làm ra những sản phẩm đầu tiên để chào đón năm mới. Ông Nguyễn Đức Cơ, Giám đốc Nhà máy ống thép Hòa Phát cho biết: Nhân tố con người đóng vai trò quyết định sự thành công trong sản xuất, kinh doanh, do vậy nhà máy thực hiện nhiều chính sách, chế độ hợp lý và kịp thời nhằm phát huy sức sáng tạo trong sản xuất và bảo đảm môi trường làm việc thân thiện, an toàn cho mỗi thành viên. Để người lao động yên tâm làm việc, gắn bó với doanh nghiệp, các chế độ đối với người lao động được nhà máy quan tâm thực hiện đầy đủ. Anh Nguyễn Công Đức, công nhân của nhà máy cho biết: Công nhân lao động của nhà máy trong năm qua đều có thu nhập ổn định, được tham gia các loại hình bảo hiểm. Do công việc phù hợp với sức khỏe và khả năng nên năm nay tôi sẽ cố gắng thực hiện vượt số lượng sản phẩm được giao khoán để có mức thu nhập cao hơn năm trước. 


Năm 2021, năm đầu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025), để thực hiện đạt mục tiêu của năm và cả giai đoạn, cùng với sự hỗ trợ của tỉnh, ngành chuyên môn và các địa phương, doanh nghiệp, người lao động trong tỉnh đang nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch về sản xuất, kinh doanh với mức tăng trưởng khá và bền vững.


PVNội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)