Thêm 59 mô hình sản xuất nông nghiệp đạt tiêu chuẩn VietGAP

17:34, 06/01/2021

Năm 2020, toàn tỉnh đã cấp chứng nhận mới cho 59 mô hình sản xuất nông nghiệp đạt tiêu chuẩn VietGAP với diện tích hơn 922ha, trong đó trồng trọt 46 mô hình với diện tích 854,94ha; chăn nuôi 8 mô hình, diện tích 55,365ha; thủy sản 5 mô hình, diện tích 11,8ha, nâng tổng diện tích sản xuất nông nghiệp của tỉnh được chứng nhận VietGAP  lên 2.352,76ha. Theo đánh giá của cơ quan chuyên môn và nông dân, so với sản xuất truyền thống, sản phẩm từ những mô hình được chứng nhận VietGAP có chất lượng tốt, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, hiệu quả kinh tế cao và được thị trường tin dùng hơn.


Đức Toản
 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)