Triển khai kế hoạch phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản vụ Xuân - Hè 2021

17:18, 12/01/2021

Sở Nông nghiệp và PTNT vừa có Kế hoạch số 239/KH-SNN-TY về việc  phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản vụ Xuân - Hè 2021.


Đối tượng phòng bệnh là tất cả các loại gia súc, gia cầm trong diện tiêm theo quy định của Bộ Nông nghiệp và PTNT và UBND tỉnh. Bảo đảm trên 90% số gia súc, gia cầm trong diện được tiêm phòng. Đối với thủy sản, triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh thủy sản theo hướng dẫn của ngành thú y thủy sản.


Các loại vắc xin được triển khai phòng bệnh cho gia súc, gia cầm gồm: Tụ huyết trùng và lở mồm long móng ở trâu, bò; tả, tụ huyết trùng, tai xanh ở lợn; dại ở chó, mèo; cúm gia cầm. Kinh phí mua các loại vắc xin nêu trên do tỉnh hỗ trợ. Một số loại vắc xin được khuyến cáo khác người chăn nuôi chủ động kinh phí để mua vắc xin tiêm phòng như: Niu cát xơn ở gà; tả ở vịt, ngan, ngỗng. 


Thời gian tiêm phòng tập trung vào trung tuần tháng 3 đến cuối tháng 5.2021.


Vi NgoanNội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)