Đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm     

17:48, 28/02/2021

Với mục tiêu xây dựng và áp dụng hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, các hệ thống quản lý, mô hình, công cụ cải tiến năng suất chất lượng; phát triển nguồn lực cần thiết để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhằm tạo bước chuyển biến rõ rệt về năng suất chất lượng của các sản phẩm, hàng hóa chủ lực, khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp, từ năm 2016, UBND tỉnh đã ban hành và giao Sở Khoa học và Công nghệ triển khai thực hiện dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2016 -2020” (Viết tắt là dự án) với tổng kinh phí 18 tỷ đồng. Đến nay, dự án đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, góp phần tạo tiền đề cho sự vươn lên, khẳng định vị thế của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong tỉnh. 

Sản xuất hàng may mặc xuất khẩu tại Tổng Công ty may Hưng Yên – Công ty cổ phần
Sản xuất hàng may mặc xuất khẩu tại Tổng Công ty may Hưng Yên – Công ty cổ phần


Đồng chí Lê Văn Lương, Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng (Sở Khoa học và Công nghệ) cho biết: Trong những năm qua, dự án đã hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng thông qua các giải pháp công cụ cải tiến năng suất, áp dụng hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quản lý. Việc triển khai dự án luôn gắn liền với nghị quyết của Đảng, của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia thúc đẩy tăng năng suất lao động. Do đó, dự án đã góp phần thúc đẩy nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhỏ và vừa đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 


Năm 2020, dự án đã hỗ trợ 3 doanh nghiệp nhỏ và vừa xây dựng hệ thống quản lý chất lượng, trong đó hỗ trợ Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Tành Vân (Khoái Châu) xây dựng hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001: 2015; hỗ trợ Công ty cổ phần Phú Khang (thành phố Hưng Yên) xây dựng 2 hệ thống quản lý chất lượng và đánh giá chứng nhận hợp quy sản phẩm; hỗ trợ Công ty TNHH thiết bị điện LIOA (Văn Lâm) xây dựng mô hình điểm về hệ thống quản lý chất lượng và xây dựng 9 tiêu chuẩn cơ sở. Ngoài ra, dự án còn tổ chức 3 lớp tập huấn về năng suất chất lượng trong doanh nghiệp cho các đơn vị như: Chi nhánh Công ty cổ phần may Hồ Gươm; Công ty TNHH thiết bị điện LIOA; Công ty TNHH sản xuất và thương mại HLD… Việc triển khai ứng dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất, chất lượng tiên tiến, áp dụng các tiêu chí quản lý của mô hình giải thưởng chất lượng quốc gia... đã giúp cho nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh cải tiến sản xuất, nâng cao khả năng quản trị, quản lý sản xuất, tăng chất lượng sản phẩm, hàng hóa, giảm chi phí sai lỗi, tiết kiệm nguyên, nhiên, vật liệu, năng lượng qua đó tăng năng suất lao động và khả năng cạnh tranh. Đây là kết quả quan trọng giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa tăng cơ hội tiếp cận và áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn, hệ thống quản lý, mô hình, công cụ cải tiến năng suất và chất lượng, ứng dụng những giải pháp công nghệ hiện đại trong hoạt động sản xuất, kinh doanh...


Đồng chí Trần Tùng Chuẩn, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ cho biết: Trong bối cảnh nước ta đã và đang hội nhập ngày càng sâu rộng vào  nền kinh tế toàn cầu, các doanh nghiệp nhỏ và vừa đang phải đương đầu với những đối thủ cạnh tranh lớn, có tiềm lực về tài chính, công nghệ, trình độ quản lý hiện đại. Vì vậy, để có thể cạnh tranh và tham gia sâu hơn vào các chuỗi cung ứng toàn cầu, các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh cần tiếp tục đổi mới về công nghệ, thiết bị, áp dụng các hệ thống quản trị hiện đại, các công cụ cải tiến, mô hình kinh doanh tiến tiến để nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, sức cạnh tranh của mỗi doanh nghiệp.  


PV    

 
 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)