Điểm đến hấp dẫn các nhà đầu tư

15:04, 21/02/2021

Nằm ở trung tâm đồng bằng Bắc Bộ, tỉnh ta có địa hình bằng phẳng, thuận lợi để xây dựng nhà xưởng, thực hiện các dự án phát triển sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, với những cơ chế mở, những ưu đãi, quan tâm tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện dự án, tỉnh tiếp tục khẳng định là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư.

Sản xuất tại Nhà máy sản xuất - lắp ráp ô tô Maz Asia (Kim Động)
Sản xuất tại Nhà máy sản xuất - lắp ráp ô tô Maz Asia (Kim Động)


Một mùa xuân mới đang đến mang theo những niềm tin và hy vọng. Những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2020 và cả nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVIII là điều kiện thuận lợi để kinh tế - xã hội tỉnh nhà tiếp tục phát triển. Kế thừa những thành công trong khâu đột phá từ thu hút đầu tư của nhiệm kỳ trước, Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIX tiếp tục coi thu hút đầu tư là nhiệm vụ trọng tâm để phát triển KT - XH của tỉnh trong giai đoạn 2020 - 2025. Những ai lâu ngày mới trở lại Hưng Yên có lẽ không khỏi ngạc nhiên trước sự đổi thay diện mạo từ thành thị đến nông thôn, hiển hiện rõ dấu ấn một tỉnh đang trên đà công nghiệp hóa. Các nhà máy mọc lên san sát, các khu công nghiệp được quy hoạch, xây dựng hiện đại. Mảnh đất Hưng Yên thuần nông trước kia đã chuyển dịch theo hướng thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, dịch vụ. Để thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước, tỉnh đã hoàn thành nhiều quy hoạch, đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, khu, cụm công nghiệp; hỗ trợ doanh nghiệp trong đầu tư mở rộng sản xuất, đăng ký thương hiệu, nhãn hiệu hàng hóa để tạo nên những sản phẩm cạnh tranh, có chất lượng cao. Tỉnh công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, nhằm minh bạch hóa việc tiếp cận nguồn lực đất đai, mặt bằng sản xuất, bảo đảm cơ sở cho việc giao đất, cho thuê đất. Công tác phát triển hạ tầng các khu, cụm công nghiệp được quan tâm. Trong năm 2020, Thủ tướng Chính phủ đã chấp thuận bổ sung 05 khu công nghiệp và mở rộng 2 khu công nghiệp vào Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp, nâng tổng số toàn tỉnh có 15 khu công nghiệp với tổng diện tích 3.888,23 ha. Thành lập mới 14 cụm công nghiệp, nâng tổng số cụm công nghiệp được thành lập trên địa bàn tỉnh là 16 cụm công nghiệp với tổng diện tích là 763,19 ha, tổng vốn đầu tư đăng ký là 6.917,95 tỷ đồng.


Năm 2020, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, tác động trực tiếp đến tình hình sản xuất, kinh doanh, thu hút đầu tư, tỉnh đã thành lập Ban chỉ đạo giải quyết khó khăn cho sản xuất, kinh doanh (Ban chỉ đạo tỉnh). Theo đó, Ban chỉ đạo tỉnh giao nhiệm vụ cho các sở, ngành chức năng thiết thực hỗ trợ doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Sở Công Thương, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Chi cục Hải quan Hưng Yên, Cục Thuế tỉnh… thường xuyên cập nhật các khó khăn, vướng mắc phát sinh của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, tổng hợp đề xuất các biện pháp giải quyết theo quy định của pháp luật, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Chủ động cập nhật thông tin và phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, thu hút đầu tư trong và ngoài nước để tận dụng tốt các cơ hội phát triển, nhất là đón bắt thời cơ dịch chuyển các dòng vốn đầu tư nước ngoài. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố đẩy nhanh tiến độ đền bù giải phóng mặt bằng, tháo gỡ các vướng mắc khó khăn về thủ tục nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các nhà đầu tư để thực hiện dự án sản xuất, kinh doanh đã được UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư, sớm bàn giao mặt bằng sạch cho nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án. Hướng dẫn nhà đầu tư, doanh nghiệp hoàn thiện các thủ tục về đất đai để được bàn giao đất ngoài thực địa. 


Toàn tỉnh đẩy mạnh thực hiện cơ chế một cửa và một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước. Các ngành chức năng hướng dẫn giải quyết thủ tục hành chính cho doanh nghiệp theo nguyên tắc: Khi cần yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ thì thông báo một lần bằng văn bản cho doanh nghiệp, nhà đầu tư về toàn bộ các nội dung cần phải sửa đổi, bổ sung. Đồng thời, tỉnh tăng cường đối thoại giữa chính quyền và doanh nghiệp, tổ chức gặp mặt doanh nghiệp, qua đó kịp thời nắm bắt, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp trên địa bàn.


Với những nỗ lực cao, vận dụng phù hợp các chính sách trong điều kiện thực tế, kết quả thu hút đầu tư năm 2020 đạt khá. Toàn tỉnh thu hút được 69 dự án đầu tư, trong đó có 46 dự án đầu tư trong nước (vốn đầu tư đăng ký đạt 13.061 tỷ đồng); 23 dự án đầu tư FDI (số vốn đầu tư đăng ký khoảng 242,46 triệu USD). Đến hết năm 2020, tổng số dự án trên địa bàn tỉnh là 1.985 dự án, gồm: 1.497 dự án trong nước, tổng vốn đăng ký 144.702 tỷ đồng; 488 dự án nước ngoài, vốn đầu tư đăng ký 5,019 tỷ USD. Đặc biệt, tỉnh thu hút một số dự án có vốn đầu tư lớn, công nghệ tiên tiến, có khả năng tham gia sâu chuỗi liên kết khu vực và toàn cầu. Cơ cấu thu hút đầu tư có sự chuyển dịch tích cực, tập trung nhiều hơn vào dự án sử dụng công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, các dự án có vốn đầu tư nước ngoài. Các khu công nghiệp: Thăng Long II (Sumitomo), Phố Nối A, Phố Nối B, Yên Mỹ, các cụm công nghiệp làng nghề phát triển mạnh. Đến hết năm 2020, toàn tỉnh có tổng số 1.034 dự án đi vào hoạt động; giải quyết việc làm thường xuyên cho trên 17,8 vạn lao động. Công nghệ sản xuất, máy móc thiết bị và trình độ quản trị doanh nghiệp từng bước được nâng cao, nhất là ở khu vực các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp trong khu công nghiệp. 


Kết quả thu hút đầu tư này được kỳ vọng sẽ mang lại những chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội. Theo định hướng của tỉnh, thời gian tới các ngành chức năng tiếp tục nâng cao hiệu quả xúc tiến đầu tư, khuyến khích các hoạt động xúc tiến đầu tư mang tính liên ngành, liên vùng, theo dự án và đối tác trọng điểm. Chú trọng các hoạt động xúc tiến đầu tư tại chỗ thông qua các hình thức hỗ trợ, giải quyết khó khăn, vướng mắc và kiến nghị hợp lý của nhà đầu tư. Hướng dẫn, trợ giúp các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án hoặc thu hồi chấm dứt hoạt động dự án không hiệu quả; tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư khác vào tiếp cận và đầu tư. Rà soát, bổ sung, sửa đổi và ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật để hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư trong giai đoạn hội nhập quốc tế hiện nay, tạo điều kiện cho hoạt động doanh nghiệp nước ngoài vào tỉnh.


Năm 2021 - năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIX, hy vọng rằng, kế thừa những thành tựu trong nhiệm kỳ trước, công tác thu hút đầu tư tiếp tục đạt kết quả cao, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, khẳng định vị thế của tỉnh đang trên đà công nghiệp hóa, hiện đại hóa.


Minh Nghĩa
 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)