Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Khoái Châu:

Hơn 3.350 lượt khách hàng được vay vốn theo chương trình tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo

15:34, 19/02/2021

Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) huyện Khoái Châu triển khai chương trình tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo từ năm 2015. Tính đến hết tháng 1.2021, trên địa bàn huyện đã có 3.354 lượt khách hàng được vay vốn theo chương trình này; hiện nay, số dư nợ của chương trình đạt gần 126 tỷ đồng với 2.582 khách hàng còn dư nợ.


Hương Giang
 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)