Vì sao cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho hộ gia đình, cá nhân không đạt mục tiêu?

16:58, 17/02/2021

Ngày 19.6.2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1345/QĐ-UBND (Quyết định 1345) về việc giao chỉ tiêu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (viết tắt là GCNQSDĐ) trong 2 năm 2019 - 2020. Theo đó, UBND tỉnh giao chỉ tiêu cấp GCNQSDĐ ở lần đầu toàn tỉnh trong 2 năm 2019 – 2020 là 43.494 thửa, trong đó giao chỉ tiêu cụ thể tới từng huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đồng thời yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố giao chỉ tiêu cấp GCNQSDĐ đến từng xã, phường, thị trấn. Việc giao chỉ tiêu cấp GCNQSDĐ cụ thể, chi tiết theo đơn vị hành chính, thời gian (theo năm, theo quý, theo tháng) đã tạo động lực để các địa phương tập trung thực hiện tạo nên những chuyển biến tích cực trong công tác cấp GCNQSDĐ ở lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân. Theo tổng hợp của Sở Tài nguyên và Môi trường, trong 2 năm 2019 – 2020, toàn tỉnh đã cấp được 13.980 GCNQSDĐ ở lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân, đạt trên 32% chỉ tiêu giao, trong đó huyện Phù Cừ và thành phố Hưng Yên đã hoàn thành vượt chỉ tiêu UBND tỉnh giao. 

Kiểm tra
Kiểm tra hồ sơ cấp GCNQSDĐ trên địa bàn xã Hạ Lễ (Ân Thi)


Hưởng lợi từ dự án Hoàn thiện và hiện đại hóa hệ thống quản lý đất đai Việt Nam (VLAP), các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Phù Cừ đã được đo đạc, lập hồ sơ địa chính tới từng thửa đất. Để đẩy nhanh tiến độ cấp GCNQSDĐ lần đầu, huyện đã tập trung tư vấn, hướng dẫn người sử dụng đất hoàn thiện hồ sơ, thủ tục cấp GCNQSDĐ theo quy định, xét duyệt, thẩm định hồ sơ cấp GCNQSDĐ, do đó, công tác cấp GCNQSDĐ lần đầu trên địa bàn huyện đã có nhiều chuyển biến tích cực. Kết quả, trong 2 năm 2019 - 2020, toàn huyện đã cấp GCNQSDĐ ở lần đầu đối với 2.375 thửa đất của hộ gia đình, cá nhân với diện tích trên 43ha, đạt trên 173,3% chỉ tiêu giao. Đồng chí Lê Xuân Mai, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Phù Cừ cho biết: Cấp GCNQSDĐ luôn là vấn đề được nhân dân quan tâm song đây cũng là vấn đề khó khăn, phức tạp do đất đai biến động trong quá trình sử dụng nhưng chưa được cập nhật, chỉnh lý kịp thời, đúng quy định trong hồ sơ, tài liệu về đất đai. Do vậy, trong quá trình xét duyệt, thẩm định để đạt hiệu quả về chất lượng hồ sơ cũng như cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian hoàn thiện hồ sơ, thủ tục về cấp GCNQSDĐ, huyện tổ chức xét theo hình thức “3 cùng”. Nghĩa là: Hội đồng xét duyệt nguồn gốc đất cấp xã, phòng tài nguyên và môi trường và chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai cùng tham gia xét duyệt các hồ sơ cấp GCNQSDĐ. Các trường hợp khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ được phân loại hồ sơ ngay từ cấp xã và trong quá trình xét duyệt “3 cùng”, các bên sẽ cho ý kiến trực tiếp vào từng hồ sơ cụ thể để cùng tìm hướng tháo gỡ, xử lý theo đúng quy định của pháp luật. 


Bên cạnh những địa phương tích cực thực hiện công tác cấp GCNQSDĐ, một số địa phương vẫn còn lúng túng, chưa chủ động khiến tỷ lệ cấp GCNQSDĐ ở lần đầu đạt thấp, đặc biệt là huyện Ân Thi. Theo Quyết định số 1345, huyện Ân Thi được UBND tỉnh giao cấp 8.578 GCNQSDĐ ở lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân. Kết quả, trong 2 năm 2019 – 2020, toàn huyện cấp được 648 GCNQSDĐ, đạt trên 7,5% chỉ tiêu giao. Trong khi đó, huyện Ân Thi hiện mới có trên 16 nghìn thửa đất ở của hộ gia đình, cá nhân (tương đương trên 34,2% tổng số thửa đất cần cấp) được cấp GCNQSDĐ lần đầu. 


Giai đoạn 2019 – 2020, xã Hoàng Hoa Thám (Ân Thi) được giao chỉ tiêu cấp 100 GCNQSDĐ ở lần đầu. Kết quả, trong 2 năm, cả xã chỉ cấp GCNQSDĐ lần đầu cho 12 thửa đất ở, trong đó có 9 thửa đất đấu giá quyền sử dụng đất, 3 thửa đất ở khu dân cư. Đồng chí Vũ Thị Lý, Phó Chủ tịch UBND xã Hoàng Hoa Thám cho biết: Số thửa còn lại chưa được cấp GCNQSDĐ chủ yếu là các thửa đất có nguồn gốc giao trái thẩm quyền phát sinh trong giai đoạn 1993 – 1998. Xã đã tiến hành rà soát, phân loại hồ sơ phục vụ xét cấp GCNQSDĐ. Tuy nhiên, hầu hết các phiếu thu tiền giao đất trái thẩm quyền cho các hộ trước đây không có dấu của UBND xã nên không xác định được nghĩa vụ tài chính người dân đã nộp trước đó để phục vụ cho các mục đích công cộng trên địa bàn. Do vậy, việc xử lý cấp GCNQSDĐ cho các hộ gặp nhiều khó khăn.


Một nguyên nhân khác khiến kết quả cấp GCNQSDĐ tại một số địa phương của huyện Ân Thi đạt thấp là do nhiều người dân chưa sẵn sàng thực hiện các nghĩa vụ tài chính liên quan đến cấp GCNQSDĐ để được hoàn thiện hồ sơ cấp GCNQSDĐ. Tại xã Hạ Lễ hiện còn tồn đọng trên 40 GCNQSDĐ ở khu dân cư đã được cấp có thẩm quyền ký cấp GCNQSDĐ từ năm 2013 đến 2018 chưa được người sử dụng đất tới nhận mặc dù xã đã nhiều lần phát thông báo tới các hộ sử dụng đất được cấp GCNQSDĐ. Nguyên nhân các hộ chưa tới nhận GCNQSDĐ là do chưa sẵn sàng nộp lệ phí trước bạ theo quy định. 


Không chỉ ở huyện Ân Thi mà một số xã của các huyện như: Khoái Châu, Yên Mỹ, Văn Lâm…, trong 2 năm qua chỉ cấp được một vài GCNQSDĐ ở lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân, thậm chí không cấp được GCNQSDĐ nào, trong khi nhu cầu của người dân về GCNQSDĐ là rất lớn. Phần lớn các thửa đất ở chưa được cấp GCNQSDĐ lần đầu thuộc các trường hợp cần tháo gỡ, xử lý trước khi cấp GCNQSDĐ như: Diện tích sử dụng sai khác với hồ sơ; đất có nguồn gốc giao trái thẩm quyền; người sử dụng đất chưa hoàn thiện thủ tục về cho, tặng, thừa kế, chuyển nhượng… 


Đồng chí Nguyễn Văn Phú, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết: Đất đai biến động trong quá trình sử dụng nhưng không được cập nhật, điều chỉnh kịp thời cùng với các sai phạm trong quản lý, sử dụng đất đai trong quá khứ chưa được xử lý dứt điểm dẫn đến những vướng mắc trong quá trình xét duyệt, hoàn thiện hồ sơ cấp GCNQSDĐ. Mặt khác, việc thực hiện quy chế phối hợp giữa chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai với phòng tài nguyên và môi trường, cơ quan thuế và các đơn vị liên quan chưa được chặt chẽ, đồng bộ, thống nhất. Có lúc, có nơi còn xảy ra tình trạng sách nhiễu, tiêu cực trong thực hiện công tác GCNQSDĐ. Với sự chỉ đạo quyết liệt của UBND tỉnh, sự vào cuộc của chính quyền địa phương và các ngành chức năng, nhiều thửa đất đã được xử lý hoàn thiện hồ sơ cấp GCNQSDĐ. Sự vào cuộc của chính quyền, đặc biệt là chính quyền cấp xã có vai trò quyết định đến tiến độ và kết quả cấp GCNQSDĐ. Thực tế cho thấy ở đâu chính quyền vào cuộc quyết liệt, kết quả cấp GCNQSDĐ có sự chuyển biến tích cực và ngược lại. Để hoàn thành mục tiêu cấp GCNQSDĐ đòi hỏi sự chủ động của người dân trong hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp GCNQSDĐ và sự vào cuộc tích cực, phối hợp tốt của các cơ quan chức năng và chính quyền các địa phương trong xét duyệt, thẩm định hồ sơ cấp GCNQSDĐ. 


Mai Nhung
 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)