Trên 838 tỷ đồng dư nợ tín dụng ưu đãi cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn

18:39, 07/04/2021

Thực hiện Quyết định số 62/QĐ/2004-TTg ngày 16.4.2004 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng thực hiện Chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, thời gian qua, Ngân hàng chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh đã triển khai chương trình tín dụng này  tại 100% số xã trên địa bàn tỉnh. Tính đến hết quý I.2021, dư nợ chương trình cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn trên địa bàn tỉnh đạt trên 838 tỷ đồng với trên 53,2 nghìn khách hàng còn dư nợ. Nguồn vốn vay được giải ngân kịp thời, đúng đối tượng, đúng mục đích. Hiệu quả của chương trình tín dụng ưu đãi này ngoài việc giúp cải thiện, nâng cao chất lượng đời sống sinh hoạt cho người dân còn góp phần bảo vệ môi trường, đưa các xã sớm hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới và xây dựng nông thôn mới nâng cao.


Minh NghĩaNội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)