Nội dung:
    Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

    Doji TienPhongBank

    Tỷ giá ĐVT:đồng

    Loại Mua Bán
    BIDV
    OCB Kỳ hạn (tháng)