Thi đua xây dựng nông thôn mới

07:13, 30/05/2018
Lời kêu gọi Thi đua ái quốc của Bác Hồ cách đây 70 năm đến hôm nay vẫn còn vẹn nguyên giá trị, nhất là khi được áp dụng vào xây dựng nông thôn mới: “Phải dựa vào lực lượng của dân, tinh thần của dân, để gây hạnh phúc cho dân”. Và với tinh thần ấy, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thực hiện trên địa bàn tỉnh đã thu được nhiều kết quả nổi bật, khơi dậy một phong trào có sức lan tỏa rộng lớn tới các tầng lớp nhân dân: Thi đua xây dựng nông thôn mới, đổi mới nông thôn, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.
Cảnh quan xã Quang Hừng
Cảnh quan nông thôn xã Quang Hưng (Phù Cừ)
Nhìn lại chặng đường 8 năm thực hiện xây dựng nông thôn mới (2011 – 2018) với không ít khó khăn, thử thách, đến nay toàn tỉnh đã có 87 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, nhiều huyện đang phấn đấu để trở thành huyện nông thôn mới, nhiều xã phấn đấu xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Chính nhờ mục tiêu cao cả cuối cùng là đổi thay diện mạo nông thôn, nâng cao đời sống của người dân nông thôn, phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” đã như một ngọn lửa có sức lan tỏa mạnh mẽ, thu hút được sự tham gia góp công, góp sức của mọi người, mọi nhà; sự vào cuộc, tập trung cao độ từ các cấp, các ngành, đoàn thể, đến từng địa phương. Mong muốn đổi mới nông thôn dường như thường trực trong mỗi gia đình, ngõ xóm, làng quê thông qua thực hiện 19 tiêu chí nông thôn mới. Trung bình mỗi năm, toàn tỉnh huy động được hàng nghìn tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới, trong đó, nguồn lực huy động được từ nhân dân luôn chiếm tỷ lệ từ 50 – 70%. Điều này càng khẳng định sức mạnh toàn dân trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.
 
Về lại xã Quang Hưng (Phù Cừ), xã đầu tiên được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới của tỉnh, nhìn ngắm nông thôn mới ở Quang Hưng càng khiến chúng tôi thêm vui mừng. Là lá cờ đầu trong phong trào xây dựng nông thôn mới của tỉnh, được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen, được tỉnh nhiều lần khen thưởng, biểu dương, hôm nay Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Quang Hưng vẫn luôn giữ tinh thần thi đua, luôn tiến lên phía trước, dựng xây nông thôn ngày càng giàu đẹp, văn minh hơn.
 
Ông Lê Hồng Sơn, Chủ tịch UBND xã Quang Hưng cho biết: “Nhờ tập trung cao cho chương trình xây dựng nông thôn mới, huy động được sự tham gia của mọi người, mọi nhà mà sau mỗi năm xã Quang Hưng lại có thêm đổi mới. Từ hệ thống cơ sở hạ tầng, đồng ruộng, đến đời sống, kinh tế hộ gia đình… Mặc dù mỗi năm, nguồn lực xây dựng nông thôn mới xã huy động được chỉ khoảng hơn 10 tỷ đồng nhưng nhờ sự tích cực, chủ động của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân mà tiêu chí nào xã cũng hoàn thành tốt, bền vững và không có nợ đọng”. 
 
Đi đầu trong thực hiện các tiêu chí nông thôn mới, Quang Hưng cũng là xã đi đầu trong thực hiện dồn thửa đổi ruộng, nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp, đến nay xã lại tích cực bắt tay vào xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu. Xã đang bắt đầu từ việc xây dựng những khu dân cư kiểu mẫu, tuyến đường kiểu mẫu, mô hình kinh tế kiểu mẫu… 
 
Mặc dù là địa phương thuộc “top sau” trong hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới song xã Đồng Thanh (Kim Động) đã cho thấy những cách làm hiệu quả để đổi mới nông thôn, huy động nguồn lực, không để phát sinh nợ đọng trong xây dựng nông thôn mới. Đảng bộ, chính quyền xã Đồng Thanh đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, tiêu chí dễ thực hiện trước, tiêu chí khó thực hiện sau, thực hiện tiêu chí nào chắc tiêu chí đó. Một mặt, xã huy động đa dạng các nguồn lực cho chương trình, mặt khác phát huy tính dân chủ trong cách nghĩ, cách làm, bảo đảm mỗi nguồn lực đều được sử dụng một cách tiết kiệm và hiệu quả. Chính với hướng đi đúng đắn này, xã Đồng Thanh đã không chạy theo thành tích, “về đích” mà không để nợ đọng nông thôn mới. Trong giai đoạn từ 2011 – 2017, xã Đồng Thanh đã huy động được hơn 383 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới, trong đó nguồn lực huy động được từ nhân dân chiếm tới trên 70%. Đồng chí Hoàng Minh Tuấn, Chủ tịch UBND xã Đồng Thanh cho biết: “Xã vẫn đang tập trung để hoàn thiện cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Đây được coi là 3 nhiệm vụ xuyên suốt quá trình đổi mới nông thôn của xã. Phấn khởi nhất là hiện nay thu nhập bình quân đầu người của nhân dân trong xã đạt trên 41 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 2%”. Với nhiều kết quả đáng ghi nhận trong xây dựng nông thôn mới, xã Đồng Thanh đang được đề nghị các cấp biểu dương, khen thưởng trong phong trào thi đua yêu nước.
 
Không chỉ có các xã nêu trên, thấm nhuần tư tưởng của Bác về thi đua yêu nước: Thi đua gắn liền với khen thưởng, để thúc đẩy phong trào thi đua thêm sâu rộng, trong quá trình xây dựng nông thôn mới, hàng trăm điển hình là những tập thể, cá nhân trong toàn tỉnh đã được các cấp biểu dương, khen thưởng. 
 
Nhờ kịp thời động viên, khen thưởng, những mô hình tốt, điển hình hay, cách làm sáng tạo trong xây dựng nông thôn mới đã ngày càng lan tỏa trong toàn tỉnh. Mỗi năm, tỉnh đều huy động được hàng chục tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa, từ cộng đồng dân cư để xây dựng nông thôn mới bằng những việc cụ thể như: Xây dựng đường giao thông nông thôn, công trình phúc lợi, thủy lợi nội đồng; chỉnh trang cảnh quan nông thôn... Cùng với đó là hàng chục ha đất canh tác, đất ở và hàng nghìn ngày công lao động cũng được nhân dân tự nguyện hiến, góp để chung sức xây dựng nông thôn. Những việc làm thiết thực trong phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giống như những ánh lửa, góp vào ngọn đuốc lớn của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân cùng đổi mới nông thôn, xây dựng đất nước thêm giàu đẹp, văn minh.
 
Vi Ngoan
 

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)