08:18, 11/02/2015
Trong năm qua, ngành Tài chính tỉnh đã tập trung thực hiện các giải pháp đổi mới thể chế tài chính nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển. Các giải pháp, chính sách tài chính gắn với hiện đại hóa ngành Tài chính, đặc biệt là sự đột phá trong công tác đơn giản hóa, cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thuế và Hải quan đã hỗ trợ kịp thời doanh nghiệp, ổn định đời sống người lao động, qua đó nhận được sự đồng thuận và phản ứng tích cực từ cộng đồng doanh nghiệp, tạo lòng tin vào môi trường sản xuất, kinh doanh của tỉnh. 
 
  Nội dung:
  Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

  Doji TienPhongBank

  Tỷ giá ĐVT:đồng

  Loại Mua Bán
  BIDV
  OCB Kỳ hạn (tháng)